Ylempi AMK

Projektijohtaminen ylempi amk, sosiaali- ja terveysala

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-15 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Laadullinen tutkimus 5
Määrällinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-10 op)
Uudistuva johtajuus 5
Kehittyvä strategia 5
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
Talouden ohjaus 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 25-25 op)
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
Ethical expertise, leadership and organisational culture 5
Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
0 - 28
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2024
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17
EDUFUTURA YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)