Ylempi AMK

Projektijohtaminen ylempi amk, sosiaali- ja terveysala, Monimuotototeutus

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-15 op)
                                   
Tutkiva kehittäminen 5
5
     
5
         
0
             
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
2.5
2.5
         
0
0
       
5100057.52.5000507.52.50000
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-10 op)
                                   
Uudistuva johtajuus 5
5
   
5
         
0
               
Kehittyvä strategia 5  
5
     
5
           
0
         
550505000500500000
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
                                   
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5
5
   
5
         
0
               
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5
5
     
5
         
0
             
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
5
     
5
         
0
             
Talouden ohjaus 5
5
   
5
         
0
               
20001010000010100000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                   
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7  
7
     
2
5
         
0
0
       
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10  
6
4
     
6
4
         
0
0
0
   
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10    
10
       
5
5
           
5
5
 
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3  
3
     
3
           
0
         
016140051195000583950
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 25-25 op)
                                   
Ethical expertise, leadership and organisational culture 5    
5
       
5
             
0
   
Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5    
5
       
5
             
0
   
Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5  
5
       
5
           
0
       
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
0 - 28                                    
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2024
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17                                    
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-12 op)
                                   
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                                   
EDUFUTURA YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                   
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
051000051000000501000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 303624151517.518.51951515017.515.531950

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.