Ylempi AMK

Master’s Degree Programme in Digital Supply Chain Management, Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-15 op)
                       
Tutkiva kehittäminen 5
5
 
3
2
   
0
0
       
503200320000
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-15 op)
                       
Uudistuva johtajuus 5
5
   
5
     
0
       
Talouden ohjaus 5
5
 
5
     
0
         
1005500550000
DIGITAALISEN TOIMITUSKETJUN HALLINTA
(Kaikki pakollisia)
                       
Digitalisaatio liiketoiminnassa 5
5
 
5
     
0
         
SCM - Digitalisaatio veturina 5
5
   
5
     
0
       
1005500550000
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                       
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30  
30
   
15
15
     
15
15
 
03000151500015150
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 5-5 op)
                       
Hankintojen johtaminen 5
5
 
2
3
   
0
0
       
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
                       
502300230000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3030151515151515015150

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.