Ylempi AMK

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, YHL2017SYA

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
STRATEGINEN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
                                           
Muutoksen johtaminen 5
5
     
5
           
0
                   
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
5
   
5
           
0
                     
Responsible Management 5
5
   
5
           
0
                     
Strategic Human Resource Management 5
5
   
5
         
0
                       
Strategic Management 5
5
   
5
         
0
                       
Global Leadership and Culture 5
5
     
5
             
0
                 
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
5
     
5
           
0
0
                 
35002015000010107.57.5000000000
STRATEGISEN MARKKINOINNIN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                           
Myynti ja myynnin johtaminen 5
5
   
5
         
0
                       
Palvelujen markkinoinnin johtaminen 5
5
   
5
           
0
                     
Global Marketing and Sales 5
5
   
5
           
0
                     
Service Management 5  
5
       
5
                 
0
         
Brand Management 5  
5
     
5
               
0
             
15100150550051000050500000
TALOUSJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                           
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
5
   
5
         
0
                       
Financial Analysis and Economic Communication 5
5
     
5
           
0
                   
Strategic Management Accounting 5  
5
     
5
                 
0
           
Johdon informaatiojärjestelmien kehittäminen 5  
5
       
5
                 
0
         
Financing New Ventures in Global Markets 5  
5
       
5
                     
0
     
1015055510005050005505000
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                           
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
5
     
5
             
0
                 
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5  
5
     
5
               
0
             
Kasvuyrittäjyyden elementit 5  
5
     
5
                 
0
           
Global Growth Strategies 5
5
     
5
           
0
                   
Managing New Ventures for Global Growth 5  
5
       
5
                 
0
         
Project Management 5
5
   
5
         
0
                       
15150510105005055055500000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                           
Asiantuntijuuden kehittyminen 5
3.33
 
1.67
3.33
     
1.67
 
0
0
               
0
   
Professional Development 5
3.33
 
1.67
3.33
     
1.67
 
0
0
               
0
   
Research Methods in Business Administration 5
5
     
5
           
0
                   
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
               
0
             
Qualitative Research Methods 5  
5
     
5
               
0
             
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
               
0
             
Quantitative Research Methods 5  
5
     
5
               
0
             
11.7203.36.752003.303.33.35002000003.300
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 30 op)
                                           
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
5
5
   
5
5
           
0
0
0
0
           
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
15
5
     
15
5
               
0
0
0
0
   
Master's Thesis, part 1. 10
5
5
   
5
5
           
0
0
0
0
           
Master's Thesis, part 2. 20  
15
5
     
15
5
               
0
0
0
0
   
104010010103010000055551010101000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                           
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5    
5
       
5
                     
0
   
Grand Study Tour, Cyprus 5    
5
         
5
                     
5
 
Purchasing 5  
5
       
5
                 
0
         
05100005550000000500550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 96.710013.351.745505013.3028.323.322.517.55351525101513.300

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.