Ylempi AMK

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, YHL2018SYA

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3
JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                       
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5
5
   
5
         
0
                   
Strategic Management 5
5
   
5
           
0
                 
Muutoksen johtaminen ja organisaation uudistaminen 5
5
     
5
             
0
             
Responsible Management 5
5
     
5
           
0
               
Valmentava johtajuus 5
5
     
5
             
0
             
Strategic Human Resource Management 5  
5
     
5
               
0
         
Myynti ja myynnin johtaminen 5  
5
     
5
               
0
         
Johtaminen digiajassa 5  
5
       
5
               
0
       
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
5
   
5
         
0
                   
Talousjohtamisen etiikka 5
5
   
5
           
0
                 
Yrityksen verosuunnittelu 5
5
     
5
           
0
               
Tilinpäätösstandardit ja konserniraportointi 5  
5
       
5
               
0
       
Johdon tietojärjestelmät 5
5
     
5
             
0
             
45200202510100010101015010100000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                       
Asiantuntijuuden kehittyminen 5
3.33
 
1.67
3.33
     
1.67
 
0
0
           
0
   
Soveltavat tutkimusmenetelmät 5
5
     
5
           
0
               
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
               
0
         
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
               
0
         
8.3101.73.351001.701.71.750010001.700
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                       
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
5
5
   
5
5
           
0
 
0
         
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
13.33
6.67
     
13.33
6.67
             
0
0
0
   
518.36.705513.36.700005056.76.76.700
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                       
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
               
0
         
Competitiveness Development by Engaging with Asia - Programme in Hong Kong 5  
5
       
5
               
0
       
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5  
5
     
5
               
0
         
Kasvuyrittäjyyden elementit 5  
5
     
5
               
0
         
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
5
     
5
               
0
           
Palvelujen markkinoinnin johtaminen 5  
5
     
5
               
0
         
52500520500000052050000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 58.348.38.423.3352523.38.4011.711.7152002516.76.78.400

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.