Ylempi AMK

Organisaation ja talouden johtaminen

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
Talouden ohjaus 5
Formulating Strategy 5
Uudistuva johtajuus 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAJUUS JA JOHTAMINEN DIGIAJASSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5
Valmentava johtajuus 5
Johtaminen digiajassa 5
Strategic Human Resource Management 5
Responsible Management 5
TALOUDEN JOHTAMINEN DIGIAJASSA
(Valitaan 0-20 op)
Talousjohtamisen etiikka 5
Yrityksen verosuunnittelu 5
Strateginen talousjohtaminen 5
Johdon tietojärjestelmät 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 15-15 op)
Brand Management 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Lohkoketjun syventävä osaaminen 5
Palvelumuotoilun johtaminen 5
Myynti ja myynnin johtaminen 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)