Ylempi AMK

Organisaation ja talouden johtaminen, Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                   
Talouden ohjaus 5
5
   
5
         
0
               
Formulating Strategy 5
5
   
5
         
0
               
Uudistuva johtajuus 5
5
   
5
         
0
               
150015000001500000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                   
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5
3
2
 
3
   
2
   
0
     
0
       
Tutkiva kehittäminen 5
5
     
5
         
0
             
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
812035102003501020000
JOHTAJUUS JA JOHTAMINEN DIGIAJASSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5
5
   
5
         
0
               
Valmentava johtajuus 5
5
     
5
         
0
             
Johtaminen digiajassa 5
5
     
5
         
0
             
Strategic Human Resource Management 5  
5
     
5
           
0
         
Responsible Management 5  
5
       
5
           
0
       
1510051055005100550000
TALOUDEN JOHTAMINEN DIGIAJASSA
(Valitaan 0-20 op)
                                   
Talousjohtamisen etiikka 5
5
   
5
         
0
               
Yrityksen verosuunnittelu 5
5
     
5
         
0
             
Strateginen talousjohtaminen 5
5
     
5
         
0
             
Johdon tietojärjestelmät 5  
5
     
5
           
0
         
155051050005100500000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                   
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
3
12
15
 
3
7
5
10
5
 
5
 
5
5
 
5
5
 
3121503751050307501050
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 15-15 op)
                                   
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
           
0
         
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
                                   
050005000000500000
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5644152828321210528280321201050

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.