Ylempi AMK

Organisaation ja talouden johtaminen, Monimuotototeutus_KOPIO

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 25                                    
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-15 op)
                                   
Talouden ohjaus 5
5
   
5
         
0
               
Kehittyvä strategia 5
5
     
5
         
0
             
Uudistuva johtajuus 5
5
   
5
         
0
               
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                   
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5
3
2
 
3
   
2
   
0
     
0
       
Tutkiva kehittäminen 5
5
     
5
         
0
             
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
23120131010200131001020000
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50                                    
JOHTAJUUS JA JOHTAMINEN DIGIAJASSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5
5
   
5
         
0
               
Valmentava johtajuus 5  
5
     
5
           
0
         
Johtaminen digiajassa 5
5
     
5
         
0
             
Responsible Management 5  
5
       
5
           
0
       
Uudistumiskykyinen organisaatio 5
5
     
5
         
0
             
TALOUDEN JOHTAMINEN DIGIAJASSA
(Valitaan 0-20 op)
                                   
Talousjohtamisen etiikka 5
5
   
5
         
0
               
Yrityksen verosuunnittelu 5
5
     
5
         
0
             
Strateginen talousjohtaminen 5  
5
     
5
           
0
         
Johtaminen ja tietojärjestelmät 5
5
     
5
         
0
0
           
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                   
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
7
     
7
         
0
             
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3  
3
     
3
           
0
         
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10  
10
       
10
           
0
       
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10    
10
       
10
             
0
   
372810102713151001024.52.5131501000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 15                                    
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
                                   
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
           
0
         
Strategic Human Resource Management 5  
5
     
5
           
0
         
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                   
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                   
010000100000001000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 605010233733171002334.52.5331701000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.