Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, liiketalous, YHV2017SYA

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
JOHTAJUUS MONINAISESSA VERKOSTOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
                                           
Liiketoimintaverkostot 5
5
   
5
         
0
0
                     
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
5
   
5
         
0
0
                     
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
5
     
5
           
0
0
                 
Hankintojen johtaminen 5
5
   
2.5
2.5
         
0
0
                   
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
5
     
5
           
0
                   
250012.512.5000057.5102.5000000000
VAIHTOEHTOISET JOHTAMISOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                           
Muutoksen johtaminen 5  
5
     
5
                 
0
           
Responsible Management 5  
5
       
5
                 
0
         
Strategic Human Resource Management 5  
5
     
5
               
0
             
015000105000000055500000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                           
0
             
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
                 
0
           
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
                 
0
           
Research Methods in Business Administration 5  
5
       
5
                 
0
         
01500010500000001510500000
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                           
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
5
     
5
             
0
                 
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5  
5
     
5
               
0
             
Kasvuyrittäjyyden elementit 5  
5
     
5
                 
0
           
510005100000005055000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                           
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
5
5
   
5
5
           
0
0
0
0
           
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
12
8
     
12
4
4
             
4
4
4
4
4
 
517805512440002.52.52.52.5444440
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                           
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5    
5
       
5
                     
0
   
Purchasing 5  
5
       
5
                 
0
         
0550005500000000500500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3557812.522.535224457.510102.527.522.51444440

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.