Ylempi AMK

Musiikki, YKM2017SYA

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
UUSIUTUVA PEDAGOGIIKKA
(Kaikki pakollisia)
                               
Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka 10
10
 
5
5
   
0
0
0
0
           
Musiikkikasvatusteknologia 5
5
 
5
     
0
0
               
Oppimisen pelillistäminen 5
5
   
5
       
0
0
           
2001010005555000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 5-5 op)
                               
Soveltava tutkimus 5
5
 
5
     
0
0
               
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
5
 
5
     
0
0
               
100100005500000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                               
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
10
 
5
5
   
0
0
0
0
           
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
20
   
10
10
         
10
10
10
10
 
10205510102.52.52.52.5055550
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                               
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu 5  
5
   
5
           
0
0
     
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
5
   
5
         
0
           
Muutoksen johtaminen 5  
5
   
5
           
0
       
Grand Study Tour, San José 5  
5
   
5
             
0
     
51505150000507.57.5000
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                               
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
5
   
5
         
0
           
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5  
5
   
5
             
0
     
Kasvuyrittäjyyden elementit 5  
5
     
5
             
5
   
51005550005005500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 45352520251012.512.57.512.5012.512.5550

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.