Ylempi AMK

Musiikki, YKM2018SYA

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3
UUSIUTUVA PEDAGOGIIKKA
(Kaikki pakollisia)
                           
Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka 10
10
 
5
5
   
0
0
0
0
       
Musiikkikasvatusteknologia 5
5
 
5
     
0
0
           
Oppimisen pelillistäminen 5
5
   
5
       
0
0
       
20010100055550000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                           
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
5
 
5
     
0
0
           
Laadullinen tutkimus 5
5
   
5
       
0
0
       
Määrällinen tutkimus 5  
5
   
2.5
2.5
         
2.5
2.5
 
105552.52.52.52.52.52.502.52.50
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                           
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
10
 
5
5
   
0
0
0
0
       
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
20
   
6.67
13.33
         
13.33
13.33
13.33
1020.0556.713.32.52.52.52.506.76.76.7
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                           
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu 5  
5
   
2.5
2.5
         
2.5
2.5
 
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
5
   
5
         
0
       
Muutoksen johtaminen 5  
5
   
5
           
0
   
Grand Study Tour, San José 5  
5
     
5
           
5
 
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
           
5
 
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5  
5
     
5
             
5
525057.517.5000507.512.55
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 402520209.215.81010101009.29.26.7

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.