Ylempi AMK

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Kehittyvä strategia 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50
UUSIUTUVA PEDAGOGIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Toiminnallinen ryhmäpedagogiikka 5
Musiikin luova tuottaminen 5
Musiikkiteknologia 5
Musiikin etäopetus 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 0-5 op)
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17