Ylempi AMK

Biotalouden kehittäminen, Kevät 2020

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 1 2 3
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
(Kaikki pakollisia)
                   
Tutkimus- ja kehittämisopinnot 5
5
 
5
   
0
       
5050050000
Biotalouden kehittäminen
(Kaikki pakollisia)
                   
Biotalous, ihminen ja yhteiskunta 5
5
 
5
   
0
       
Teknologia biotalouden mahdollistajana 5
5
 
5
   
0
       
Biotalouden ekologia ja ympäristö 5  
5
 
5
     
0
   
Biotalouden talous ja toimintaympäristö 5  
5
 
5
     
0
   
1010101001001000
Opinnäytetyö Ylempi (AMK)
(Kaikki pakollisia)
                   
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
15
15
15
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
 
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0  
1
   
1
     
1
 
1516157.58.57.57.57.58.50
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan 5-5 op)
                   
0000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30263017.58.522.57.517.58.50

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuusosaamistasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin. Osaat huomioida työssäsi niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Opit ennakoimaan biotalousalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Kehität alan yritystoiminnan malleja oman organisaatiosi tarpeisiin perustuen. Kykenet toimimaan biotalousalan asiantuntijana sekä kehittämistoiminnan koordinaattorina niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.