Ylempi AMK

Biotalouden kehittäminen, Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 2S 2K 3S 1 2 1 2 3 1
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                         
BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN
(Kaikki pakollisia)
             
0
0
0
     
Biotalous, ihminen ja yhteiskunta 5
5
   
5
     
0
         
Teknologia biotalouden mahdollistajana 5
5
   
5
       
0
       
Biotalouden talous ja toimintaympäristö 5  
5
   
5
       
0
     
Biotalouden ekologia ja ympäristö 5  
5
   
5
       
0
     
10100101000101020000
OPINNÄYTETYÖ (YLEMPI AMK)
(Kaikki pakollisia)
             
0
0
0
0
0
 
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
10
20
 
10
10
10
 
0
0
0
0
0
 
102001010100713251050
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                 
0
     
Biotalouden menetelmät - paikkatieto 5
2
3
 
2
3
     
0
0
     
Biotalouden syventävät opinnot 5  
5
   
5
       
0
     
28028000213000
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                         
0000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2238022281001725581050

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuusosaamistasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin. Osaat huomioida työssäsi niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Opit ennakoimaan biotalousalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Kehität alan yritystoiminnan malleja oman organisaatiosi tarpeisiin perustuen. Kykenet toimimaan biotalousalan asiantuntijana sekä kehittämistoiminnan koordinaattorina niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.