Ylempi AMK

Matkailu- ja palveluliiketoiminta

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
PALVELULIIKETOIMINNAN AMMATILLINEN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Tulevaisuuden asiakaslähtöiset palvelut 5
Hankinnat ja toimitusketjun hallinta 5
Riskinarviointi ja turvallisuus 5
Palvelukäytäntöjen ja -teorian kehittäminen 5
VAIHTOEHTOISET JOHTAMISOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Responsible Management 5
Muutoksen johtaminen 5
Vastuullisuuden kehittäminen palveluliiketoiminnassa 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5
Kasvuyrittäjyyden elementit 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Ammatillinen kehittyminen 5
Tutkimus Marata-alalla 5
Toimintaympäristön analyysi 5
Laadullinen tutkimus 5
Määrällinen tutkimus 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
Purchasing 5
Grand Study Tour, Cyprus 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Responsible Tourism 5
Innovative Concepts in Tourism and Hospitality 5