Ylempi AMK

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, YMR2017SYA

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
PALVELULIIKETOIMINNAN AMMATILLINEN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                           
Tulevaisuuden asiakaslähtöiset palvelut 5
5
     
5
             
0
                 
Hankinnat ja toimitusketjun hallinta 5
5
   
5
           
0
                     
Riskinarviointi ja turvallisuus 5  
5
     
5
               
0
             
Palvelukäytäntöjen ja -teorian kehittäminen 5  
5
       
5
                 
0
         
101005555000505050500000
VAIHTOEHTOISET JOHTAMISOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                           
Responsible Management 5  
5
     
5
               
0
             
Muutoksen johtaminen 5  
5
       
5
                 
0
         
Vastuullisuuden kehittäminen palveluliiketoiminnassa 5  
5
     
5
                 
0
           
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
5
     
5
             
0
                 
Talouden analyysit ja talousviestintä 5  
5
       
5
                 
0
         
52000510100000050551000000
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                           
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
5
     
5
             
0
                 
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5  
5
     
5
               
0
             
Kasvuyrittäjyyden elementit 5  
5
     
5
                 
0
           
510005100000005055000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                           
Ammatillinen kehittyminen 5
2.5
2.5
 
2.5
   
2.5
   
0
             
0
       
Tutkimus Marata-alalla 5
5
   
5
           
0
                     
Toimintaympäristön analyysi 5
5
     
5
           
0
                   
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
                 
0
           
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
                 
0
           
12.512.507.55102.5002.5550001002.50000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                           
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
5
5
   
5
5
           
0
0
0
0
           
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
15
5
     
15
5
               
0
0
0
0
   
520505515500002.52.52.52.5555500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                           
Purchasing 5  
5
       
5
                 
0
         
Grand Study Tour, Cyprus 5  
5
       
5
                     
0
     
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
                 
0
           
Responsible Tourism 5  
5
       
5
                 
0
         
Innovative Concepts in Tourism and Hospitality 5  
5
       
5
                   
0
       
0250005200000000051055000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 37.572.5512.5254032.5502.510517.52.517.522.5207.55500

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.