Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, marata, YMV2017SYA

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
JOHTAJUUS MONINAISESSA VERKOSTOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
                                           
Liiketoimintaverkostot 5
5
   
5
         
0
0
                     
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
5
   
5
         
0
0
                     
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
5
     
5
           
0
0
                 
Hankintojen johtaminen 5
5
   
2.5
2.5
         
0
0
                   
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
5
     
5
           
0
                   
250012.512.5000057.5102.5000000000
VAIHTOEHTOISET JOHTAMISOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                           
Muutoksen johtaminen 5  
5
     
5
               
0
             
Responsible Management 5  
5
       
5
                 
0
         
Vastuullisuuden kehittäminen palveluliiketoiminnassa 5  
5
     
5
                 
0
           
Responsible Tourism 5  
5
       
5
                 
0
         
Innovative Concepts in Tourism and Hospitality 5  
5
       
5
                   
0
       
02500010150000000551050000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                           
Soveltava tutkimus 5
5
   
5
         
0
                       
Toimintaympäristön analyysi 5
5
     
5
           
0
                   
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
                 
0
           
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
                 
0
           
10100551000050500010000000
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                           
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
5
     
5
             
0
                 
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5  
5
     
5
               
0
             
Kasvuyrittäjyyden elementit 5  
5
     
5
                 
0
           
510005100000005055000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                           
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
5
5
   
5
5
           
0
0
0
0
           
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
15
5
     
15
5
               
0
0
0
0
   
520505515500002.52.52.52.5555500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                           
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5    
5
       
5
                     
0
   
0050000500000000000500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4565517.527.5353050107.515102.512.522.515105500

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.