Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, marata, YMV2018SYA

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3
JOHTAJUUS MONINAISESSA VERKOSTOSSA
(Valitaan 4 kappaletta)
                                       
Liiketoimintaverkostot 5
5
   
5
         
0
0
                 
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
5
   
5
         
0
0
                 
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
5
     
5
           
0
0
             
Hankintojen johtaminen 5
5
   
2.5
2.5
         
0
0
               
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
5
     
5
           
0
               
250012.512.5000057.5102.50000000
VAIHTOEHTOISET JOHTAMISOPINNOT
(Valitaan 3 kappaletta)
                                       
Muutoksen johtaminen ja organisaation uudistaminen 5  
5
       
5
               
0
       
Responsible Management 5  
5
     
5
               
0
         
Vastuullisuus palvelujen johtamisessa 5  
5
       
5
               
0
       
Strategic Human Resource Management 5  
5
     
5
               
0
         
Johtaminen digiajassa 5  
5
       
5
               
0
       
0250001015000000010150000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                       
Soveltavat tutkimusmenetelmät 5
5
     
5
           
0
0
             
Toimintaympäristön analyysi 5
5
     
5
           
0
               
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
               
0
         
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
               
0
         
1010001010000007.52.501000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                       
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
5
5
   
5
5
           
0
 
0
         
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
13.33
6.67
     
13.33
6.67
             
0
0
0
   
518.36.705513.36.700005056.76.76.700
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                       
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
               
0
         
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5  
5
     
5
               
0
         
Kasvuyrittäjyyden elementit 5  
5
     
5
               
0
         
Competitiveness Development by Engaging with Asia - Programme in Hong Kong 5  
5
       
5
               
0
       
02000015500000001550000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4053.36.712.527.52528.36.7057.517.51002521.76.76.700

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.