Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YSJ2017SYA

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
JOHTAJUUS KEHITTYVÄSSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                           
Johtamisen teoria ja käytäntö 5
5
   
5
         
0
                       
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
5
   
5
           
0
                     
Uudistuva johtaminen ja palvelukulttuuri 5
5
     
5
           
0
                   
Talouden johtaminen esimiestyössä 5  
5
     
5
               
0
             
155010550005550050000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                           
Soveltava tutkimus 5
5
     
5
           
0
0
                 
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
5
   
5
         
0
0
                     
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
               
0
0
           
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
2.5
2.5
               
0
0
         
10100557.52.5002.52.52.52.502.552.500000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                           
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
5
5
   
5
5
           
0
 
0
             
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
10
10
   
5
5
5
5
           
5
 
5
 
5
5
 
5151005105550005055050550
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-15 op)
                                           
Professional Ethics 5  
5
       
5
                 
0
0
       
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
       
5
                 
0
         
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
       
5
                     
0
   
0105000105000000007.52.50500
VAIHTOEHTOISET JOHTAMISOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                           
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu 5  
5
       
5
                   
0
       
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
5
     
5
             
0
                 
5500505000005000050000
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                           
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
5
     
5
             
0
                 
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5  
5
     
5
                 
0
           
Kasvuyrittäjyyden elementit 5  
5
       
5
                 
0
         
51000555000005005500000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                           
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
                 
0
           
Vapaasti valittavat opinnot 5    
5
         
5
                     
5
 
0550050050000005000050
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 405515152527.527.51057.57.57.517.5012.5151512.501050

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.