Ylempi AMK

Kliininen asiantuntija, YSL2017SYA

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
ASIANTUNTIJUUS KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                           
Näyttöön perustuva toiminta 5
5
   
5
         
0
0
                     
Hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen 5
5
   
2.5
2.5
         
0
0
                   
Kansansairauksien ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen 5
5
     
5
           
0
0
                 
Kliininen farmakologia ja lääkehoito 5
2.5
2.5
   
2.5
2.5
           
0
 
0
             
17.52.507.5102.50002.555502.50000000
ASIANTUNTIJUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                           
Mielenterveys- ja päihdehäiriöt ja niihin liittyvä farmakologia 5
5
   
5
           
0
                     
Asiakkuus ja asiakaskeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä 5
5
     
5
           
0
                   
Perhe- ja verkostokeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä 5
5
     
5
             
0
                 
Eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyö 5  
5
     
5
               
0
             
155051050000555050000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 15-15 op)
                                           
Soveltava tutkimus 5
5
   
5
         
0
0
                     
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
5
     
5
           
0
0
                 
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
               
0
0
           
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
2.5
2.5
               
0
0
         
10100557.52.5002.52.52.52.502.552.500000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                           
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
6.67
3.33
 
3.33
3.33
3.33
       
0
 
0
 
0
             
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
13.33
6.67
   
6.67
6.67
6.67
             
0
 
0
 
0
   
6.716.76.73.33.3106.76.7003.303.303.36.706.706.700
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-20 op)
                                           
Professional Ethics 5  
5
     
2.5
2.5
               
0
0
         
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
     
5
               
0
             
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
       
5
                     
0
   
Kliinisen hoitotyön erityiskysymykset 5
1.67
3.33
   
1.67
3.33
           
0
 
0
0
           
Sexual Health Promotion Expertise 5  
5
       
5
                   
0
       
1.718.3501.710.87.5500001.706.74.22.550500
VAIHTOEHTOISET JOHTAMISOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                           
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu 5    
5
       
5
                     
0
   
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5    
5
       
5
                     
0
   
0010000010000000000001000
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                           
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
5
   
5
           
0
                     
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5
5
     
5
             
0
                 
Kasvuyrittäjyyden elementit 5  
5
     
5
               
0
             
10505550000505050000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                           
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
                 
0
           
Vapaasti valittavat opinnot 5    
5
       
5
                     
0
   
0550050500000005000500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60.957.521.725.83540.816.721.70520.812.522.502515.9511.7021.700

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.