Ylempi AMK

Monialainen kuntoutus, YSM2017SYA

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
                                           
Näyttöön perustuva toiminta 5
5
   
5
         
0
0
                     
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta 5
5
   
5
         
0
0
                     
Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät 5
5
     
5
           
0
0
                 
Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä 5  
5
     
5
               
0
0
           
15501055000552.52.502.52.5000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                           
Soveltava tutkimus 5
5
   
5
         
0
0
                     
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
5
     
5
           
0
0
                 
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
               
0
0
           
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
2.5
2.5
               
0
0
         
10100557.52.5002.52.52.52.502.552.500000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                           
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
6.67
3.33
 
3.33
3.33
3.33
       
0
 
0
 
0
             
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
13.33
6.67
   
6.67
6.67
6.67
             
0
 
0
 
0
   
6.716.76.73.33.3106.76.7003.303.303.36.706.706.700
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                           
Professional Ethics 5  
5
     
5
                 
0
           
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
       
5
                 
0
         
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
       
5
                     
0
   
01050055500000005500500
VAIHTOEHTOISET JOHTAMISOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                           
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu 5    
5
       
5
                     
0
   
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5    
5
         
5
                     
5
 
00100000550000000000550
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                           
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
5
     
5
             
0
                 
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5  
5
     
5
                 
0
           
Kasvuyrittäjyyden elementit 5  
5
       
5
                 
0
         
51000555000005005500000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                           
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
                 
0
           
Vapaasti valittavat opinnot 5    
5
         
5
                     
5
 
0550050050000005000050
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 36.751.721.718.318.332.519.216.757.510.8513.308.324.212.56.7016.750

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.