Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala, YSV2017SYA

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
JOHTAJUUS MONINAISESSA VERKOSTOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
                                           
Liiketoimintaverkostot 5
5
   
5
         
0
0
                     
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
5
   
5
         
0
0
                     
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
5
     
5
           
0
0
                 
Hankintojen johtaminen 5
5
   
2.5
2.5
       
0
0
0
0
                 
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
5
     
5
           
0
                   
250012.512.500006.36.38.83.8000000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                           
Soveltava tutkimus 5
5
   
5
         
0
                       
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
5
     
5
             
0
                 
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
                 
0
           
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
                 
0
           
10100551000050050010000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                           
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
3.33
6.67
   
3.33
6.67
           
0
 
0
0
           
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20  
10
10
     
10
5
5
             
5
5
 
5
5
 
3.316.71003.36.710550003.303.33.3550550
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-10 op)
                                           
Professional Ethics 5  
5
     
2.5
2.5
               
0
0
         
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
     
5
                 
0
           
0100007.52.5000000007.52.500000
VAIHTOEHTOISET JOHTAMISOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                           
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu 5  
5
       
5
                   
0
       
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
       
5
                 
0
         
010000010000000000550000
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                           
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
5
     
5
             
0
                 
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5  
5
       
5
                 
0
         
Kasvuyrittäjyyden elementit 5  
5
       
5
                     
0
     
510005010000005000505000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                           
Grand Study Tour, San José 5  
5
     
5
                 
0
           
Vapaasti valittavat opinnot 5  
5
       
5
                   
0
       
01000055000000005050000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 43.356.71017.525.824.232.55511.36.38.817.103.320.817.5105550

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.