Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala, Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-15 op)
                 
0
0
 
0
         
Tutkiva kehittäminen 5
5
   
2
3
       
0
0
             
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
510023100004601500000
JOHTAMINEN
(Valitaan 10-15 op)
                 
0
0
   
0
       
Kehittyvä strategia 5  
5
       
5
           
0
       
Uudistuva johtajuus 5
5
   
5
         
0
               
Talouden ohjaus 5
5
     
5
         
0
             
1050550500101000100000
VERKOSTO-OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                 
0
0
             
Liiketoimintaverkostot 5
5
   
5
         
0
               
Hankintojen johtaminen 5
5
     
5
         
0
             
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
5
     
5
         
0
             
1500510000010200000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                       
0
0
 
0
0
 
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30  
17
13
   
7
10
10
3
     
3
3
 
3
3
 
0171300710103000142002060
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 25-25 op)
                       
0
0
 
0
0
 
Professional Ethics 5    
5
       
5
             
0
   
Sexual Health Promotion and Human Rights 5    
5
         
5
             
5
 
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
5
             
5
 
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
           
0
         
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
2
3
   
2
3
       
0
 
0
         
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5  
5
       
5
           
0
       
Health Economics in Health Care and Social Services 5  
5
       
5
           
0
       
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5    
5
       
5
             
0
   
Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services 5    
5
       
5
             
0
   
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 25-25 op)
                                   
218250281015100201315020150
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21                                    
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-16 op)
                                   
Pedagogisen osaamisen kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 325038122025252513243804245040210

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.