Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-15 op)
                 
0
0
             
Tutkiva kehittäminen 5
5
   
5
         
0
               
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
2.5
2.5
         
0
0
       
Laadullinen tutkimus 5
5
     
5
         
0
             
1050552.52.500101002.52.50000
JOHTAMINEN
(Valitaan 5-10 op)
                       
0
0
       
Kehittyvä strategia 5  
5
     
5
           
0
         
Uudistuva johtajuus 5  
5
       
5
           
0
       
Talouden ohjaus 5  
5
     
5
           
0
         
0150001050000015100000
ASIANTUNTIJUUS KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                 
0
0
             
Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
5
   
5
         
0
               
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko 5
5
   
5
         
0
               
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
5
     
5
         
0
             
Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
5
     
5
         
0
             
20001010000020200000000
MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                   
0
 
0
0
 
0
0
 
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
3
12
15
 
3
7
5
10
5
 
5
 
5
5
 
5
5
 
3121503751050601410020100
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 20-25 op)
                       
0
0
 
0
0
 
Professional Ethics 5    
5
       
5
             
0
   
Sexual Health Promotion and Human Rights 5    
5
         
5
             
5
 
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
5
             
5
 
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
           
0
         
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
2
3
   
2
3
       
0
 
0
         
Monikulttuurinen asiakastyö 5  
5
       
5
           
0
       
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5    
5
       
5
             
0
   
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5    
5
         
5
             
5
 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 20-25 op)
                                   
21325028510150201310015200
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21                                    
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-16 op)
                                   
Pedagogisen osaamisen kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                                   
000000000000000000
KLIININEN ASIANTUNTIJUUS PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-35 op)
                       
0
0
 
0
   
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5  
5
     
5
           
0
         
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5  
5
     
5
           
0
         
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5  
5
       
5
           
0
       
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 5  
5
       
5
           
0
       
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5    
5
       
5
             
0
   
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5  
5
       
5
           
0
       
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5    
5
       
5
             
0
   
02510001015100000203002000
SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
ASIANTUNTIJUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                   
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 357050152037.532.530203038064.562.5055300

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.