Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-15 op)
                 
0
0
 
0
         
Tutkiva kehittäminen 5
5
   
5
         
0
               
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
2.5
2.5
         
0
0
       
Laadullinen tutkimus 5
5
     
5
         
0
             
1050552.52.500101007.52.50000
JOHTAMINEN
(Valitaan 5-10 op)
                                   
ASIANTUNTIJUUS KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                 
0
0
             
Näyttöön perustuva toiminta 5
5
   
5
         
0
               
Hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen 5
5
   
3
2
       
0
0
             
Kansansairauksien ennaltaehkäisy ja hoitotyö 5
5
     
5
         
0
             
Kliinisen hoitotyön erityiskysymykset 5
5
     
5
         
0
             
2000812000015240000000
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                   
0
 
0
0
 
0
   
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
3
17
10
 
3
7
10
10
   
0
 
0
0
 
0
   
3171003710100060142002000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 20-25 op)
                       
0
0
 
0
   
Professional Ethics 5  
5
     
5
           
0
         
Sexual Health Promotion and Human Rights 5  
5
       
5
           
0
       
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5  
5
       
5
           
0
       
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
           
0
         
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
2.5
2.5
   
2.5
2.5
       
0
 
0
         
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5  
5
       
5
           
0
       
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5    
5
       
5
             
0
   
Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5  
5
       
5
           
0
0
     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 20-25 op)
                                   
2.532.5502.512.5205002.5017.532.52.51000
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21                                    
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-16 op)
                                   
Pedagogisen osaamisen kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                                   
000000000000000000
KLIININEN ASIANTUNTIJUUS PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-35 op)
                       
0
0
 
0
   
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5  
5
     
5
           
0
         
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5  
5
     
5
           
0
         
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5  
5
       
5
           
0
       
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 5  
5
       
5
           
0
       
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5    
5
       
5
             
0
   
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5  
5
       
5
           
0
       
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5    
5
       
5
             
0
   
02510001015100000203002000
SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                             
0
0
 
Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta 5    
5
       
5
             
0
   
Kliininen hoitotyö sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä 4    
4
       
4
             
0
   
Farmakologia 11    
11
         
11
             
11
 
0020000091100000018220
ASIANTUNTIJUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                   
0
 
0
         
Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä 5
5
     
5
         
0
             
Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen 5
5
     
5
         
0
             
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I 5  
5
     
5
           
0
         
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II 5  
5
     
5
           
0
         
101000101000002002000000
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                   
0
 
0
0
 
0
0
 
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                   
000000000050550550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 45.589.5451332.54247.534112567.5084902.573270

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.