Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 15 - 20                                    
JOHTAMINEN
(Valitaan 5-10 op)
                                   
Kehittyvä strategia 5  
5
     
5
           
0
         
Uudistuva johtajuus 5
5
     
5
         
0
             
Talouden ohjaus 5  
5
     
5
           
0
         
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-15 op)
                                   
Tutkiva kehittäminen 5
5
   
5
         
0
               
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
2.5
2.5
         
0
0
       
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
         
102005517.52.50055017.52.50000
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50                                    
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                   
Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
5
   
5
         
0
               
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko 5
5
   
5
         
0
               
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
5
     
5
         
0
             
Tietojohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
5
     
5
         
0
             
20001010000010100000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                   
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7  
7
     
7
           
0
         
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10  
10
       
10
           
0
0
     
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10    
10
       
10
             
0
   
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3  
3
       
3
           
0
0
     
020100071310000076.56.51000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 20 - 25                                    
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20-25 op)
                                   
Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot (YAMK)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
0 - 20                                    
Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5    
5
         
5
             
5
 
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
5
             
5
 
Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5    
5
       
5
             
0
   
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
     
5
           
0
         
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17                                    
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-12 op)
                                   
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                                   
051500505100005005100
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                   
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                   
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                   
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2  
2
     
2
           
0
         
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3  
3
     
3
           
0
         
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5  
5
     
5
           
0
         
010000100000001000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 305525151539.515.515101515039.596.515100

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.