Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Terveyden edistäminen

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 3 1 2 3 1
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 15 - 20                                      
JOHTAMINEN
(Valitaan 5-10 op)
                                     
Kehittyvä strategia 5  
5
     
5
           
0
           
Uudistuva johtajuus 5  
5
     
5
           
0
           
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-15 op)
                                     
Tutkiva kehittäminen 5
5
     
5
         
0
               
Määrällinen tutkimus 5  
5
     
2.5
2.5
         
0
0
         
Laadullinen tutkimus 5  
5
     
5
           
0
           
52000517.52.50005017.52.500000
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50                                      
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                                     
Näyttöön perustuva toiminta 5
5
     
5
         
0
               
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit 5
5
     
5
         
0
               
Terveyden edistämisen menetelmät 5
5
     
5
         
0
               
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen 5  
5
     
5
           
0
           
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                     
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7  
7
       
7
           
0
         
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10  
5
       
5
           
0
         
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10    
10
       
10
             
0
     
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3  
3
       
3
           
0
         
1520100155151000150515010000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 20 - 25                                      
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20-25 op)
                                     
+ Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot (YAMK)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
0 - 20                                      
Professional Ethics 5    
5
         
5
             
0
   
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5    
5
         
5
             
0
   
Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5    
5
         
5
             
0
   
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
       
5
           
0
         
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17                                      
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-12 op)
                                     
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                                     
KLIININEN ASIANTUNTIJUUS PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-35 op)
                                     
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5    
5
       
5
             
0
     
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5    
5
       
5
             
0
     
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5    
5
       
5
             
0
     
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 5    
5
         
5
             
0
   
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5    
5
         
5
             
0
   
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5    
5
         
5
             
0
   
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5    
5
         
5
             
0
   
055000051535000050153500
ASIANTUNTIJUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                     
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                     
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
                                     
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                     
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3  
3
       
3
           
0
         
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5  
5
       
5
           
0
         
0800008000000800000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20536002022.530.52535020022.530.50253500

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.