Ylempi AMK

Teknologiaosaamisen johtaminen, YTJ2019SYA

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 5-5 op)
                       
Tutkiva kehittäminen 5
5
 
2.5
2.5
   
0
0
       
502.52.5002.52.50000
JOHTAMINEN
(Valitaan 0-5 op)
                       
TEKNOLOGIAOSAAMINEN JA JOHTAMINEN
(Valitaan 20-20 op)
                       
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5
5
 
5
     
0
         
Uudistuva johtajuus 5
5
   
5
     
0
       
Talouden ohjaus 5
5
   
5
     
0
       
Teollisuuden palveluliiketoiminta 5
5
 
5
     
0
         
Tuotannon johtaminen 5
5
   
5
     
0
       
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5  
5
   
5
       
0
   
25510155010150500
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                       
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30  
30
   
15
15
     
15
15
 
03000151500015150
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 5-5 op)
                       
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5  
5
   
5
       
0
   
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
                       
050050000500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 303512.517.5201512.517.5020150

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.