Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, teknologia, Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3
JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                       
Uudistuva johtajuus 5
5
 
5
     
0
         
Talouden ohjaus 5
5
   
5
     
0
       
1005500550000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                       
VERKOSTO-OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                       
Liiketoimintaverkostot 5
5
 
5
     
0
         
Hankintojen johtaminen 5
5
   
5
     
0
       
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
5
   
5
     
0
       
150510005100000
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                       
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30  
30
   
15
15
     
15
15
 
03000151500015150
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
                       
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21                        
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-16 op)
                       
Pedagogisen osaamisen kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                       
000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2530101515151015015150

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.