Liiketalous

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
ICT-valmiudet 3
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Markkinointi 5
Johtaminen 5
Kansantaloustiede 3
Global Business Environment 3
Palvelujärjestelmät 5
Taloushallinto 5
Juridiikka 3
Talousmatematiikka 3
Liiketoiminta-analyysin perusteet 4
FINANSSIALA
(Kaikki pakollisia)
Pankkitoiminta 5
Kansainvälisen kaupan maksuliikenne 5
Yritysrahoitus 5
Sijoitustoiminta 5
Riskien hallinta ja vakuutustoiminta 5
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-68 op)
Itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot 5
Työoikeus 5
Työsuojelu ja työhyvinvointi 5
Esimiestyö 5
Liiketoimintastrategiat 5
Esimiehen vuorovaikutustaidot 5
Osaamisen johtaminen 5
Suorituskyvyn johtaminen 5
Henkilöstöjohtamisen prosessit 5
Vastuullinen johtaminen 5
Muutosjohtaminen 5
Projektijohtaminen 5
Ethics and Governance 5
Työyhteisön kehittäminen 3
TALOUSHALLINTO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-75 op)
Kirjanpito 1 5
Palkkahallinto 5
Kansalaisen verotaito 3
Sisäisen laskennan menetelmät 5
Arvonlisäverotus 5
Financial Communication and Management 3
As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto 5
Kannattavan toiminnan ohjaus 5
Kirjanpito 2 5
Budjetointi 3
Tilintarkastus 5
Konsernitilinpäätös 5
Projektien taloudellinen johtaminen 3
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 7
Tilinpäätösanalyysi 5
IFRS 3
Tilintarkastusalan standardit 3
MARKKINOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-74 op)
Myyntityön osaaminen 5
Asiakasymmärrys 5
Asiakaskokemusjohtaminen 4
Markkinoinnin suunnittelu 3
Verkkokauppa 5
Brändistrategiat 5
Markkinointiviestintä 5
Digital Marketing Strategy and Tactics 5
Tuotteistaminen 5
Web Design 5
Marketing Management 5
Myynnin johtaminen 5
Markkinoinnin juridiikka 5
Pk-yrityksen kansainvälistyminen 4
Brändien johtaminen 3
Web-analytiikka 5
KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-38 op)
International Marketing 5
International Market Analysis 5
Global Team Leadership 5
International Sales Negotiations 5
Importing and Exporting 5
Global Joint Ventures and Alliances 5
International Branding 5
International e-Commerce 3
SPORT MARKETING AND MANAGEMENT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-33 op)
Sport Marketing 5
Sport Management 5
Sport International 5
Urheilun taloushallinto 3
Sport and Media 5
Sport and Event Marketing 5
Sport Digital Marketing 5
MUOTI JA KAUPPA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-42 op)
Muotikaupan tuotetuntemus 6
Kaupan ostotoiminta 5
Valikoimasuunnittelu 4
Visual Marketing 4
Tuotevalokuvaus 4
Product Data Management 4
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
Tunnusluvut ja johtaminen 5
AMMATTIKIELET
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Kundservice på svenska 5
English for Business Communication 5
Business English 5
OIKEUDELLISET SUHTEET
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Perhe- ja perintöoikeus 5
Sopimusoikeus 5
Yritysoikeus 5
Informaatio-oikeus 5
Varallisuus- ja kiinteistöoikeus 5
LIIKETOIMINNAN OHJELMISTOT JA TYÖKALUT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-27 op)
Taulukkolaskennan tehokäyttö 5
Ohjelmointia liiketalouden ammattilaiselle 3
Tekstinkäsittelyn tehokäyttö 5
Graafinen suunnittelu - Indesign 3
Graafinen suunnittelu - Photoshop 3
Graafinen suunnittelu - Illustrator 3
Uravalmiudet 5
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 55-125 op)
Tilastolliset menetelmät 5
Liiketoiminnan kehittäminen ja prosessit 5
Projektiopinnot 5
Tutkimus ja kehittäminen 5
Harjoittelu 30
Työnhaun taidot 0
Harjoitteluesitys 0
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Finanssialan osaajaksi 5
Taloushallinnon osaajaksi 10
Henkilöstöasiantuntijaksi - henkilöstöasiantuntijan kärki 10
Urheiluliiketoiminnan osaajaksi 5
Muotiliiketoiminnan osaajaksi 10
Myynnin osaajaksi 10
Brändiosaajaksi 10
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
Englannin tukiopinnot 5
Ruotsin tukiopinnot 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Yleismatematiikka 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
TIIMIYRITTÄJÄN SYVENTÄVÄT VALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Ihmisten johtaminen 7
Johtamis- ja esimiestaidot 7
Asiakaspalvelu- ja myyntitaidot 6
Markkinointitaidot 6
Kumppanuus- ja verkostotaidot 6
Luovuuden ja innovoinnin johtaminen 6
Tiedon johtaminen 6
Brandin johtaminen 6
Tuottajan taidot 5
TIIMIYRITTÄJÄN ERIKOISOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-42 op)
Innovoijan tie -ohjelma 10
Valmentajan Tie -ohjelma 15
Kansainvälisen projektin johtaminen I 7
Nuoresta johtajasta liideriksi -ohjelma (NJL) 10
TIIMIYRITTÄJÄN KÄYTÄNNÖN PROJEKTIOSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-90 op)
International Project I 5
International Project II 10
Taloushallinnon projekti I 5
Taloushallinnon projekti II 5
Laatu ja kehittäminen I 5
Laatu ja kehittäminen II 5
Johtajuus käytännössä I 5
Johtajuus käytännössä II 5
Markkinointiprojekti I 5
Markkinointiprojekti II 5
Tapahtumaprojekti I 5
Tapahtumaprojekti II 5
Valmennusprojekti I 5
Valmennusprojekti II 5
International Study Tour I 5
International Study Tour II 5
International Study Tour III 5
TIIMIYRITTÄJÄN TIIMIYRITYKSEN JOHTAMISOHJELMAT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-55 op)
Tiimiliideri -tutorohjelma 10
Tiimiyrityksen toimitusjohtaja 15
Team Entrepreneurs Leadership Program I 10
Team Entrepreneurs Leadership Program II 10
Team Entrepreneurs Leadership Program III 10
MONIALAINEN ESIHAUTOMO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-30 op)
Yrittäjän tie I 15
Yrittäjän tie II 15