Sairaanhoitaja, SAR2017SPT

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Osaajana kehittyminen 5
1.67
1.67
1.67
 
1.67
   
1.67
 
1.67
 
0
             
0
   
0
   
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                         
Työelämän englanti 4  
4
       
4
                 
0
               
Työelämän ruotsi 4
4
     
4
           
0
                         
Työelämän viestintä 3
3
       
3
             
0
                     
Yrittäjyys 3
3
     
3
             
0
                       
JAMK Innovaatioviikko 2
2
     
2
             
0
                       
16.75.71.7013.7341.701.708.753004001.7001.700
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
3
     
3
           
0
                         
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
3
       
3
             
0
                     
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
2
       
2
             
0
                     
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
3
     
3
           
0
                         
11000650000060500000000000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
3
     
3
             
0
                       
Toimintakyky ja osallisuus 3
3
     
3
             
0
                       
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
4
     
4
             
0
                       
1000010000000010000000000000
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
3
       
3
             
0
0
                   
Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 3
3
       
3
               
0
                   
60000600000001.54.50000000000
HOITOTYÖN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
3
       
3
             
0
                     
Gerontologinen hoitotyö 3
3
       
3
             
0
                     
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 10
10
       
10
               
0
                   
1600001600000006100000000000
HOITOTYÖN MONITIETEINEN TIETOPERUSTA
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Anatomia ja fysiologia 2  
1
1
     
1
 
1
             
0
       
0
     
Lääketieteelliset opinnot 3  
1.5
1.5
     
1.5
 
1.5
             
0
       
0
     
Kliininen farmakologia 4  
2.67
1.33
     
2.67
 
1.33
             
0
0
     
0
     
05.23.80005.203.800000003.81.30003.8000
TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Hoitotyön kliiniset menetelmät 6  
6
       
6
                 
0
0
             
Kansanterveyshoitotyö 4  
4
       
4
                 
0
               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4  
4
       
4
                   
0
             
Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 1 7  
7
         
7
                   
0
           
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 7  
7
         
7
                   
0
           
02800001414000000007714000000
ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Perhehoitotyö 5    
5
         
5
                       
0
     
Akuutti ja operatiivinen hoitotyö 4    
4
         
4
                       
0
     
Perhehoitotyön harjoittelu 1 11    
11
         
11
                       
0
     
Perhehoitotyön harjoittelu 2 6    
6
         
6
                       
0
     
Akuutti ja operatiivisen hoitotyön harjoittelu 9    
9
           
9
                       
0
   
Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 2 6    
6
           
6
                       
0
   
Leadership Skills and Quality Assurance 5    
5
           
5
                       
0
   
004600000262000000000000262000
KEHITTYVÄ HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi 5      
5
           
5
                         
5
Kliinisen hoitotyön päätöksenteko 4      
4
           
4
                         
4
Laajavastuisen hoitotyön harjoittelu 6      
6
           
6
                         
6
Kehittyvä hoitotyön asiantuntijuus 15      
15
           
15
                         
15
0003000000030000000000000030
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Tutkimus ja kehittäminen 5  
5
       
5
                   
0
             
Opinnäytetyö osa 1 5  
5
       
2.5
2.5
               
0
 
0
           
Opinnäytetyö osa 2 10  
5
5
       
5
 
5
                 
0
   
0
   
01550007.57.5050000002.552.5500500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 5 - 10  
10
         
10
                     
0
         
0100000010000000000001000000
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 59.763.956.53029.73030.733.229.826.73014.71515.514.5017.313.316.516.7029.826.7030

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.