Sairaanhoitaja, SAR2018KPT

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Osaajana kehittyminen 5
1.67
3.33
   
1.67
1.67
1.67
       
0
     
0
   
0
           
ICT-valmiudet 3
3
     
3
             
0
                       
Työelämän englanti 4  
4
     
4
                 
0
                 
Työelämän ruotsi 4
4
     
4
           
0
                         
Työelämän viestintä 3  
3
     
3
               
0
                   
Yrittäjyys 3  
3
     
3
               
0
                   
JAMK Innovaatioviikko 2
2
     
2
             
0
                       
10.713.30010.711.71.700005.75065.7001.7000000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
3
     
3
           
0
                         
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
3
     
3
           
0
                         
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2  
2
     
2
               
0
                   
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
3
     
3
           
0
                         
9200920000090020000000000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
3
     
3
             
0
                       
Toimintakyky ja osallisuus 3
3
     
3
             
0
                       
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
4
     
4
             
0
                       
1000010000000010000000000000
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3  
3
     
3
               
0
                   
Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 3  
3
     
3
               
0
                   
0600060000000060000000000
HOITOTYÖN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Näyttöön perustuva hoitotyö 3  
3
     
3
               
0
                   
Gerontologinen hoitotyö 3  
3
     
3
               
0
                   
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 10  
10
     
10
               
0
                   
0160001600000000160000000000
HOITOTYÖN MONITIETEINEN TIETOPERUSTA
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Anatomia ja fysiologia 2  
2
     
1
1
               
0
   
0
           
Lääketieteelliset opinnot 3  
3
     
1.5
1.5
               
0
   
0
           
Kliininen farmakologia 4  
4
     
2
2
               
0
   
0
           
090004.54.5000000004.5004.5000000
TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                   
0
           
Hoitotyön kliiniset menetelmät 6  
6
     
6
                 
0
                 
Kansanterveyshoitotyö 4  
4
     
4
                 
0
                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4  
4
     
4
                 
0
                 
Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 1 7  
7
     
3.5
3.5
               
0
0
               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 7  
7
     
3.5
3.5
               
0
0
               
02800021700000000217028000000
ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Perhehoitotyö 5  
5
       
5
                     
0
           
Akuutti ja operatiivinen hoitotyö 4  
4
       
4
                     
0
           
Perhehoitotyön harjoittelu 1 11  
11
       
11
                     
0
           
Perhehoitotyön harjoittelu 2 6  
6
       
6
                     
0
           
Akuutti ja operatiivisen hoitotyön harjoittelu 9    
9
       
9
                     
0
         
Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 2 6    
6
       
6
                     
0
         
Leadership Skills and Quality Assurance 5    
5
       
5
                     
0
         
0262000026200000000000262000000
KEHITTYVÄ HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi 5    
5
         
5
                       
0
     
Kliinisen hoitotyön päätöksenteko 4    
4
         
4
                       
0
     
Laajavastuisen hoitotyön harjoittelu 6    
6
         
6
                       
0
     
Kehittyvä hoitotyön asiantuntijuus 15    
15
         
15
                       
0
     
0030000003000000000000030000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Tutkimus ja kehittäminen 5  
5
     
5
                 
0
                 
Opinnäytetyö osa 1 5  
5
     
2.5
2.5
               
0
 
0
             
Opinnäytetyö osa 2 10  
5
5
     
5
 
5
               
0
   
0
       
0155007.57.5050000007.507.50050000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 5 - 10  
10
     
10
                 
0
                 
0100001000000000010000000000
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 29.7125.355029.778.746.720350014.71503048.777.560.220530000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.