Tieto- ja viestintätekniikka, TTV2017SPT

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Osaajana kehittyminen 5
1.25
2.5
1.25
 
1.25
 
1.25
1.25
0.63
0.63
   
0
0
     
0
0
0
0
 
0
0
       
ICT-valmiudet 3
3
     
3
             
0
0
                           
Yrittäjyys 3
1.5
1.5
     
1.5
1.5
             
0
0
 
0
0
                 
JAMK Innovaatioviikko 2
2
     
2
             
0
0
                           
Työelämän englanti 4
2
2
     
2
2
             
0
0
 
0
0
                 
Työelämän ruotsi 4  
4
       
2
2
                 
0
0
0
0
             
Työelämän viestintä 3
3
     
3
             
0
0
                           
12.8101.309.33.56.83.30.60.6004.64.61.81.803.43.41.61.600.60.60000
LUONNONTIETEET
(Valitaan 28-28 op)
                                                       
Matematiikka 1 5
5
       
5
               
0
0
                       
Matematiikka 2 5  
5
       
5
                   
0
0
                 
Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta 3    
3
           
3
                         
0
       
Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit 3    
3
         
3
                         
0
         
Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit 3  
2
1
       
2
1
                   
0
0
 
0
         
Sovellettu matematiikka: Analyyttinen geometria 3  
3
         
3
                     
0
0
             
Sovellettu matematiikka: Kryptologia 3    
3
         
3
                         
0
         
Fysiikka 1 3  
3
       
1.5
1.5
                 
0
0
0
0
             
Fysiikka 2 3  
2
1
       
2
1
                   
0
0
 
0
         
Fysiikan perusteet 3
1.5
1.5
     
1.5
 
1.5
           
0
0
     
0
0
             
Fysiikan laboraatiot 3  
2
1
       
2
1
                   
0
0
 
0
         
6.518.512006.56.5129300003.33.303.33.3660930000
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Johdatus Internet-teknologioihin 4
4
     
4
             
0
0
                           
Ohjelmoinnin perusteet 5
5
     
5
             
0
0
                           
Käyttöjärjestelmät 6
6
     
6
             
0
0
                           
Web-tekniikat 4
4
     
4
             
0
0
                           
Digitaalitekniikka 3
1.5
1.5
     
1.5
1.5
             
0
0
 
0
0
                 
Kyberturvallisuus 4  
4
       
2
2
                 
0
0
0
0
             
Tietorakenteet ja algoritmit 4  
4
       
2
2
                 
0
0
0
0
             
Tietokannat 5
2.5
2.5
     
2.5
 
2.5
           
0
0
     
0
0
             
2312001945.56.500009.59.52202.82.83.33.30000000
KYBERTURVALLISUUDEN YDINOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-58 op)
                                                       
Data Network Protocols 3
3
       
3
               
0
0
                       
Windows Servers 4
4
       
4
               
0
0
                       
Ohjelmistosuunnittelu ja testaus 5
5
       
5
               
0
0
                       
Script Programming 3
3
       
3
               
0
0
                       
Network Infrastructure 3  
3
       
3
                   
0
0
                 
Linux Servers 4  
4
       
4
                   
0
0
                 
Protocol Programming 3  
3
       
3
                   
0
0
                 
Yritysverkot 4  
4
         
4
                     
0
0
             
Encryption Techniques and Systems 5    
5
         
5
                         
0
         
Olio-ohjelmointi 5  
5
         
5
                     
0
0
             
Data Security Testing 3    
3
         
3
                         
0
         
Tietoturvateknologiat 6  
6
         
6
                     
0
0
             
Tietoturvallisuus palvelunhallinnassa 3    
3
           
3
                         
0
       
Palveluiden automatisointi 3    
3
           
3
                         
0
       
Tunkeutumis- ja puolustamismenetelmät 4    
4
           
4
                         
0
       
1525180015101581000007.57.50557.57.508100000
MEDIATEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-58 op)
                                                       
Käyttöliittymä ja käytettävyys 4
4
       
4
               
0
0
                       
Web-projekti 1 4
4
       
4
               
0
0
                       
Digitaalinen video ja audio 4
4
       
4
               
0
0
                       
Olio-ohjelmointi 5
5
       
5
               
0
0
                       
Web-visualisointi 4  
4
       
4
                   
0
0
                 
Web-ohjelmointi 4  
4
       
4
                   
0
0
                 
Web-palvelun määrittely ja suunnittelu 4  
4
       
4
                   
0
0
                 
Web-projekti 2 3  
3
         
3
                     
0
0
             
Web-palvelun hallinta 4  
4
         
4
                     
0
0
             
Web-palvelinohjelmointi 4  
4
         
4
                     
0
0
             
Web-julkaisujärjestelmät 5    
5
         
5
                         
0
         
Projekti 13    
13
         
6.5
6.5
                       
0
0
       
1723180017121111.56.500008.58.50665.55.5011.56.50000
OHJELMISTOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-58 op)
                                                       
Ohjelmistosuunnittelu ja testaus 5
5
       
5
               
0
0
                       
Olio-ohjelmointi 5
5
       
5
               
0
                         
Käyttöliittymien ohjelmointi 4
4
       
4
                 
0
                       
Web-palvelinohjelmointi 4  
4
       
4
                   
0
0
                 
Web-ohjelmointi 4  
4
       
4
                   
0
0
                 
Sähkötekniikka 4  
4
       
4
                   
0
0
                 
Elektroniikka 4  
4
         
4
                     
0
0
             
Sulautettu ohjelmointi 3  
3
         
3
                     
0
0
             
Peliohjelmointi 3  
3
         
3
                     
0
0
             
Ohjelmistoprojekti 3  
3
         
3
                     
0
0
             
Järjestelmätestaus 4  
4
         
4
                     
0
0
             
Ohjelmistotuotanto 6    
6
         
6
                         
0
         
Software Business 3    
3
           
3
                         
0
       
Ohjelmistotuotannon käytännöt 6    
6
           
6
                         
0
       
142915001412176900007.56.50668.58.50690000
TIETOVERKKOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-58 op)
                                                       
Sähkötekniikka 4
4
       
4
               
0
0
                       
Routing and Switching Essentials (CCNA1&2) 8
4
4
     
4
4
             
0
0
 
0
0
                 
Scaling and Connecting Networks (CCNA 3&4) 8  
8
         
8
                     
0
0
             
Elektroniikka 4  
4
       
4
                   
0
0
                 
Data Communication 4  
4
         
4
                     
0
0
             
Linux Servers 4  
4
         
4
                     
0
0
             
Windows Servers 4  
4
         
4
                     
0
0
             
Yritysverkot 4    
4
         
4
                         
0
         
Operaattoriverkot 4    
4
         
4
                         
0
         
Palveluiden automatisointi 3    
3
           
3
                         
0
       
Tietoturvallisuus palvelunhallinnassa 3    
3
         
3
                         
0
         
Script Programming 3  
3
       
3
                   
0
0
                 
Langattoman tiedonsiirron perusteet 5    
5
         
5
                         
0
         
83119008112016300004405.55.5101001630000
IT-PALVELUIDEN TIETOTURVALLINEN SUUNNITTELU JA TUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Yrityksen infrastruktuuripalvelut 7    
7
           
7
                         
0
       
Tietoturvakontrollien suunnittelu ja toteutus 8    
8
           
8
                         
0
       
0015000000150000000000000150000
ETHICAL HACKING
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Web Application Security 5    
5
         
2.5
2.5
                       
0
0
       
Software Exploitation 5    
5
         
2.5
2.5
                       
0
0
       
Reverse Engineering 5    
5
         
2.5
2.5
                       
0
0
       
0015000007.57.50000000000007.57.50000
KYBERHARJOITUS
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Kyberharjoituksen suunnittelu ja valmistelu 10    
10
         
10
                         
0
         
Kyberharjoituksen toteutus 5    
5
           
5
                         
0
       
0015000001050000000000001050000
VISUALISOINTI
(Kaikki pakollisia)
                                                       
3D-mallintamisen perusteet 5    
5
         
5
                         
0
         
Teollisuuden visualisointi 5    
5
           
5
                         
0
       
Graafinen suunnittelu 5    
5
           
5
                         
0
       
0015000005100000000000005100000
MODERN MARKETING
(Kaikki pakollisia)
                                                       
International Skills 5    
5
         
5
                         
0
         
Marketing Planning and Measurements 5    
5
         
5
                         
0
         
0010000001000000000000001000000
ENTERPRISE APPLICATIONS
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Advanced Databases 7    
7
           
7
                         
0
       
Service-oriented applications 8    
8
           
8
                         
0
       
0015000000150000000000000150000
GAME DEVELOPMENT
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Basics of Game Development 5    
5
           
5
                         
0
       
Game Development Project 10    
10
           
10
                         
0
       
0015000000150000000000000150000
INTERNET OF THINGS
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Embedded Systems Design and Development 5    
5
         
5
                         
0
         
Internet of Things 10    
10
           
10