Liiketalous

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
ICT-valmiudet 3
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Markkinointi 5
Johtaminen 5
Kansantaloustiede 5
Palvelujärjestelmät 5
Taloushallinto 5
Juridiikka 5
Talousmatematiikka 3
Tilastotieteen perusteet 3
FINANSSIALA
(Valitaan 0-30 op)
Pankkitoiminta 5
Kansainvälisen kaupan maksuliikenne 5
Corporate Finance 5
Sijoitustoiminta 5
Riskien hallinta ja vakuutustoiminta 5
Finanssialan osaajaksi 5
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan 0-70 op)
Itsensä johtaminen 5
Työoikeus 5
Työsuojelu ja työhyvinvointi 5
Esimiestyö 5
Liiketoimintastrategiat 5
Esimiehen vuorovaikutustaidot 5
Osaamisen johtaminen 5
Suorituskyvyn johtaminen 5
Henkilöstöjohtamisen prosessit 5
Vastuullinen johtaminen 5
Muutosjohtaminen 5
Digitalisaatio ja muuttuva työelämä 5
Henkilöstöasiantuntijaksi - henkilöstöasiantuntijan kärki 10
TALOUSHALLINTO
(Valitaan 0-80 op)
Kirjanpito 1 5
Palkkahallinto 5
Kansalaisen verotaito 3
Sisäisen laskennan menetelmät 5
Arvonlisäverotus 5
Financial Communication and Management 3
As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto 5
Kannattavan toiminnan ohjaus 5
Kirjanpito 2 5
Budjetointi 3
Tilintarkastus 5
Konsernitilinpäätös 5
Projektien taloudellinen johtaminen 3
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 5
Tilinpäätösanalyysi 5
Tilintarkastusalan standardit 3
Taloushallinnon osaajaksi 10
MARKKINOINTI
(Valitaan 0-80 op)
Myyntityön osaaminen 5
Markkinointitutkimus 5
Asiakasymmärrys 5
Asiakaskokemusjohtaminen 4
Markkinoinnin suunnittelu 3
Sosiaalinen media liiketoiminnassa 5
Brändistrategiat 5
Markkinointiviestintä 5
Digital Marketing Strategy and Tactics 5
Marketing Management 5
Myynnin johtaminen 5
Brändien johtaminen 3
Web-analytiikka 5
Myynnin osaajaksi 10
Brändiosaajaksi 10
KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan 0-25 op)
International Operations 5
International Marketing 5
International Market Analysis 5
International Sales Negotiations 5
Importing and Exporting 5
SPORT MARKETING AND MANAGEMENT
(Valitaan 0-43 op)
Sport Marketing 5
Sport Management 5
Sport International 5
Urheilun taloushallinto 3
Sport and Media 5
Sport and Event Marketing 5
Sport Digital Marketing 5
Sport Business Intelligence and Service Design 5
Specialization in Sports Business 5
AMMATTIKIELET
(Valitaan 0-10 op)
Kundservice på svenska 5
Business English 5
OIKEUDELLISET SUHTEET
(Valitaan 0-25 op)
Perhe- ja perintöoikeus 5
Sopimusoikeus 5
Yritysoikeus 5
Informaatio-oikeus 5
Varallisuus- ja kiinteistöoikeus 5
LIIKETOIMINNAN OHJELMISTOT JA TYÖKALUT
(Valitaan 0-35 op)
Taulukkolaskennan tehokäyttö 5
Verkkokauppa 5
Hankintatoiminta 4
Ohjelmointia liiketalouden ammattilaiselle 3
Ohjelmistotuotanto ja IT-projektinhallinta 5
Tekstinkäsittelyn tehokäyttö 5
Web Design 5
Kyberturvallisuuden johtaminen 3
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Kaikki pakollisia)
Projektiopinnot 5
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Harjoittelu 30
Työnhaun taidot 0
Harjoitteluesitys 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
Englannin tukiopinnot 5
Ruotsin tukiopinnot 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Yleismatematiikka 5
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
Tunnusluvut ja johtaminen 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Esihautomo 5
Osuuskunta goes on the road 3
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Hautomo 8
TIIMIYRITTÄJÄN SYVENTÄVÄT VALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Tiimiyrityksen johtaminen 7
Palvelumuotoilu 7
Myynti ja asiakkuudet 7
Tiimiyrityksen markkinointi 7
Tulevaisuuden johtajat-Johtamisen ohjelma 10
Kokeilemalla kehittäminen 10
Sisällöntuotanto ja mediat 7
Creators -Luovuuden ja palvelumuotoilun ohjelma 10
TIIMIYRITTÄJÄN KÄYTÄNNÖN PROJEKTIOSAAMINEN
(Valitaan 0-102 op)
Kokeilemalla kehittämisen projekti I 5
Kokeilemalla kehittämisen projekti II 5
Myynti käytännössä I 5
Myynti käytännössä II 5
International Project I 5
International Project II 10
Taloushallinnon projekti I 5
Taloushallinnon projekti II 5
Johtajuus käytännössä I 5
Johtajuus käytännössä II 5
Markkinointiprojekti I 5
Markkinointiprojekti II 5
Tapahtumaprojekti I 5
Tapahtumaprojekti II 5
Valmennusprojekti I 5
Valmennusprojekti II 5
International Study Tour I 5
International Study Tour II 5
Kansainvälisen projektin johtaminen I 7
TIIMIYRITTÄJÄN TIIMIYRITYKSEN JOHTAMISOHJELMAT
(Valitaan 0-45 op)
Tiimiyrityksen toimitusjohtaja 15
Team Entrepreneurs Leadership Program I 10
Team Entrepreneurs Leadership Program II 10
Team Entrepreneurs Leadership Program III 10
MONIALAINEN ESIHAUTOMO
(Valitaan 0-30 op)
Yrittäjän tie I 15
Yrittäjän tie II 15