Liiketalous, HTL2017SPT

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Osaajana kehittyminen 5
2.5
1.25
1.25
 
2.5
 
1.25
 
1.25
   
0
0
     
0
       
0
     
Yrittäjyys 3
3
     
3
           
0
0
                       
JAMK Innovaatioviikko 2
2
     
2
           
0
0
                       
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
0
                       
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
0
                       
Työelämän englanti 4
4
       
4
             
0
0
                   
Työelämän ruotsi 4
4
       
4
             
0
0
                   
21.51.31.3013.581.301.3006.86.84401.300001.3000
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Markkinointi 5
5
     
5
           
0
0
                       
Johtaminen 5
5
     
5
           
0
0
                       
Kansantaloustiede 5
5
     
5
           
0
0
                       
Palvelujärjestelmät 5
5
       
5
             
0
0
                   
Taloushallinto 5
5
       
5
             
0
0
                   
Juridiikka 5
5
       
5
             
0
0
                   
Talousmatematiikka 3
3
       
3
             
0
0
                   
Tilastotieteen perusteet 3
3
       
3
             
0
0
                   
360001521000007.57.510.510.50000000000
FINANSSIALA
(Valitaan 0-30 op)
                                                 
Pankkitoiminta 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Kansainvälisen kaupan maksuliikenne 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Corporate Finance 5  
5
         
5
                   
0
           
Sijoitustoiminta 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Riskien hallinta ja vakuutustoiminta 5    
5
         
5
                       
0
     
Finanssialan osaajaksi 5  
3.33
1.67
       
3.33
1.67
                 
0
0
 
0
     
023.36.70001013.36.70000000559.24.206.7000
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan 0-70 op)
                                                 
Itsensä johtaminen 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Työoikeus 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Työsuojelu ja työhyvinvointi 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Esimiestyö 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Liiketoimintastrategiat 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Esimiehen vuorovaikutustaidot 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Osaamisen johtaminen 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Suorituskyvyn johtaminen 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Henkilöstöjohtamisen prosessit 5    
5
         
5
                       
0
     
Vastuullinen johtaminen 5    
5
         
5
                       
0
     
Muutosjohtaminen 5    
5
         
5
                       
0
     
Digitalisaatio ja muuttuva työelämä 5    
5
           
5
                       
0
   
Henkilöstöasiantuntijaksi - henkilöstöasiantuntijan kärki 10  
10
         
10
                   
0
0
         
05020000203015500000010101515015500
TALOUSHALLINTO
(Valitaan 0-80 op)
                                                 
Kirjanpito 1 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Palkkahallinto 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Kansalaisen verotaito 3  
3
       
2
1
               
0
0
0
           
Sisäisen laskennan menetelmät 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Arvonlisäverotus 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Financial Communication and Management 3  
3
         
3
                   
0
0
         
As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Kannattavan toiminnan ohjaus 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Kirjanpito 2 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Budjetointi 3  
3
         
3
                       
0
       
Tilintarkastus 5    
5
         
5
                       
0
     
Konsernitilinpäätös 5    
5
         
5
                       
0
     
Projektien taloudellinen johtaminen 3    
3
         
3
                       
0
     
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 5    
5
         
5
                       
0
     
Tilinpäätösanalyysi 5    
5
           
5
                       
0
   
Tilintarkastusalan standardit 3    
3
           
3
                         
0
 
Taloushallinnon osaajaksi 10  
10
       
10
                 
0
0
             
05426000272718800000013.513.512.511.5318530
MARKKINOINTI
(Valitaan 0-80 op)
                                                 
Myyntityön osaaminen 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Markkinointitutkimus 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Asiakasymmärrys 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Asiakaskokemusjohtaminen 4  
4
       
4
                 
0
0
             
Markkinoinnin suunnittelu 3  
3
       
3
                 
0
0
             
Sosiaalinen media liiketoiminnassa 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Brändistrategiat 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Markkinointiviestintä 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Digital Marketing Strategy and Tactics 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Marketing Management 5    
5
         
5
                       
0
     
Myynnin johtaminen 5    
5
         
5
                       
0
     
Brändien johtaminen 3    
3
           
3
                       
0
   
Web-analytiikka 5    
5
           
5
                       
0
   
Myynnin osaajaksi 10  
10
         
10
                   
0
0
         
Brändiosaajaksi 10  
10
         
10
                   
0
0
         
06218000273510800000013.513.517.517.5010800
KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan 0-25 op)
                                                 
International Operations 5  
5
       
5
                 
0
0
             
International Marketing 5  
5
       
5
                 
0
0
             
International Market Analysis 5  
5
         
5
                   
0
0
         
International Sales Negotiations 5    
5
         
5
                       
0
     
Importing and Exporting 5    
5
         
5
                       
0
     
01510000105100000000552.52.5010000
SPORT MARKETING AND MANAGEMENT
(Valitaan 0-43 op)
                                                 
Sport Marketing 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Sport Management 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Sport International 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Urheilun taloushallinto 3  
3
       
3
                 
0
0
             
Sport and Media 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Sport and Event Marketing 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Sport Digital Marketing 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Sport Business Intelligence and Service Design 5    
5
         
5
                       
0
     
Specialization in Sports Business 5  
5
       
5
                 
0
0
             
038500023155000000011.511.57.57.505000
AMMATTIKIELET
(Valitaan 0-10 op)
                                                 
Kundservice på svenska 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Business English 5    
5
         
5
                       
0
     
05500050500000002.52.50005000
OIKEUDELLISET SUHTEET
(Valitaan 0-25 op)
                                                 
Perhe- ja perintöoikeus 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Sopimusoikeus 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Yritysoikeus 5    
5
         
5
                       
0
     
Informaatio-oikeus 5    
5
         
5
                       
0
     
Varallisuus- ja kiinteistöoikeus 5    
5
           
5
                       
0
   
01015000551050000002.52.52.52.5010500
LIIKETOIMINNAN OHJELMISTOT JA TYÖKALUT
(Valitaan 0-35 op)
                                                 
Taulukkolaskennan tehokäyttö 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Verkkokauppa 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Hankintatoiminta 4  
4
       
4
                 
0
0
             
Ohjelmointia liiketalouden ammattilaiselle 3  
3
         
3
                   
0
0
         
Ohjelmistotuotanto ja IT-projektinhallinta 5  
5
         
5
                   
0
0
         
Tekstinkäsittelyn tehokäyttö 5  
5
         
5
                       
0
       
Web Design 5    
5
         
5
                       
0
     
Kyberturvallisuuden johtaminen 3    
3
         
3
                       
0
     
0278000141380000000774458000
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Projektiopinnot 5    
5
         
5
                       
0
     
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
         
5
                       
0
     
Opinnäytetyö osa 1 5      
5
           
5
                         
5
Opinnäytetyö osa 2 10      
10
           
10
                         
10
Harjoittelu 30    
30
           
30
                       
0
   
004015000010301500000000001030015
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
                                                 
Englannin tukiopinnot 5
5
     
5
           
0
0
                       
Ruotsin tukiopinnot 5
5
     
5
           
0
0
                       
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
2
     
2
           
0
                         
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
2
     
2
             
0
                       
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
1
     
1
             
0
                       
Yleismatematiikka 5
5
     
2.5
2.5
         
0
0
0
0
                   
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5  
5
       
5
                 
0
               
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5  
5
       
5
                   
0
             
Tunnusluvut ja johtaminen 5    
5
         
5
                       
0
     
20105017.52.51005008.39.31.31.30550005000
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
                                                 
TIIMIYRITTÄJÄN SYVENTÄVÄT VALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Tiimiyrityksen johtaminen 7  
5.83
1.17
     
2.33
3.5
1.17
             
0
0
0
0
0
0