Liiketalous

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
Yrittäjyys 3
JAMK InnoFlash 2
ICT-valmiudet 3
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Markkinointi 5
Johtaminen 5
Kansantaloustiede 5
Palveluiden johtamisen perusteet 5
Taloushallinto 5
Juridiikka 5
Talousmatematiikka 3
Tilastotieteen perusteet 3
FINANSSIALA
(Valitaan 0-25 op)
Pankki- ja vakuutustoiminta 5
Yritysrahoitus 5
Sijoitustoiminta 5
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 5
Finanssialan osaajaksi 5
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan 0-65 op)
Itsensä johtaminen 5
Työsuojelu ja työhyvinvointi 5
Esimiestyö 5
Liiketoimintastrategiat 5
Esimiehen vuorovaikutustaidot 5
Osaamisen johtaminen 5
Suorituskyvyn johtaminen 5
Henkilöstöjohtamisen prosessit 5
Vastuullinen johtaminen 5
Muutosjohtaminen 5
Digitalisaatio ja muuttuva työelämä 5
Henkilöstöasiantuntijaksi - henkilöstöasiantuntijan kärki 10
TALOUSHALLINTO
(Valitaan 0-72 op)
Kirjanpito 1 5
Palkkahallinto 5
Kansalaisen verotaito 3
Sisäisen laskennan menetelmät 5
Arvonlisäverotus 5
As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto 5
Kannattavan toiminnan ohjaus 5
Kirjanpito 2 5
Budjetointi 3
Tilintarkastus 5
Projektien taloudellinen johtaminen 5
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 5
Tilinpäätösanalyysi 5
Konsernitilinpäätös 5
Tilintarkastusalan standardit 3
Talousjohtamisen osaajaksi 3
MARKKINOINTI
(Valitaan 0-75 op)
Myyntityön osaaminen 5
Markkinointitutkimus 5
Asiakasymmärrys 5
Asiakaskokemusjohtaminen 4
Markkinoinnin suunnittelu 3
Brändistrategiat 5
Markkinointiviestintä 5
Digimarkkinoinnin strategiat 5
Marketing Management 5
Myynnin johtaminen 5
Brändien johtaminen 3
Web-analytiikka 5
Myynnin osaajaksi 10
Brändiosaajaksi 10
INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
(Valitaan 0-30 op)
International Market Analysis 5
International Marketing 5
Intercultural Business Skills 5
International Management and Leadership 5
International Business Practices 5
International Marketing Communications 5
SPORT MARKETING AND MANAGEMENT
(Valitaan 0-43 op)
Sport Marketing 5
Sport Management 5
Sport International 5
Urheilun taloushallinto 3
Sport and Media 5
Sport and Event Marketing 5
Sport Digital Marketing 5
Sport Business Intelligence and Service Design 5
Specialization in Sports Business 5
AMMATTIKIELET
(Valitaan 0-10 op)
Kundservice på svenska 5
Business English 5
OIKEUDELLISET SUHTEET
(Valitaan 0-35 op)
Perhe- ja perintöoikeus 5
Työoikeus 5
Sopimusoikeus 5
Kuluttajansuoja ja markkinointioikeus 5
Yritysoikeus 5
Informaatio-oikeus 5
Varallisuus- ja kiinteistöoikeus 5
LIIKETOIMINNAN OHJELMISTOT JA TYÖKALUT
(Valitaan 0-37 op)
Taulukkolaskennan tehokäyttö 5
Verkkokauppa 5
Hankintatoiminta 4
Yrityksen tietojärjestelmät 5
Ohjelmointia liiketalouden ammattilaiselle 3
Digital Business and agile methods 5
Tekstinkäsittelyn tehokäyttö 5
Web Design 5
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Kaikki pakollisia)
Projektiopinnot 5
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Harjoittelu 30
Työnhaun taidot 0
Harjoitteluesitys 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
Englannin tukiopinnot 5
Ruotsin tukiopinnot 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Yleismatematiikka 5
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
Tunnusluvut ja johtaminen 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
DreamUp-projektikurssi 5
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
Demola Project 5
Esihautomo 5
Hautomo 8