Liiketalous, HTL2019SPT

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
1.67
1.67
1.67
 
1.67
 
1.67
 
1.67
   
0
   
0
   
0
     
Yrittäjyys 3
3
     
3
           
0
                 
JAMK InnoFlash 2
2
     
2
           
0
                 
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                 
Työelämän englanti 4
4
       
4
           
0
               
Työelämän ruotsi 4
4
       
4
           
0
               
20.71.71.7012.781.701.70012.7801.7001.7000
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                         
Markkinointi 5
5
     
5
           
0
                 
Johtaminen 5
5
     
5
           
0
                 
Kansantaloustiede 5
5
     
5
           
0
                 
Palveluiden johtamisen perusteet 5
5
       
5
           
0
               
Taloushallinto 5
5
       
5
           
0
               
Juridiikka 5
5
       
5
           
0
               
Talousmatematiikka 3
3
       
3
           
0
               
Tilastotieteen perusteet 3
3
       
3
           
0
               
36000152100000152100000000
FINANSSIALA
(Valitaan 0-25 op)
                                         
Pankki- ja vakuutustoiminta 5  
5
       
5
             
0
           
Yritysrahoitus 5  
5
         
5
             
0
         
Sijoitustoiminta 5  
5
         
5
             
0
         
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 5    
5
           
5
               
0
   
Finanssialan osaajaksi 5    
5
         
5
               
0
     
0151000051055000051005500
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan 0-65 op)
                                         
Itsensä johtaminen 5  
5
       
5
             
0
           
Työsuojelu ja työhyvinvointi 5  
5
       
5
             
0
           
Esimiestyö 5  
5
       
5
             
0
           
Liiketoimintastrategiat 5  
5
       
5
             
0
           
Esimiehen vuorovaikutustaidot 5  
5
         
5
             
0
         
Osaamisen johtaminen 5  
5
         
5
             
0
         
Suorituskyvyn johtaminen 5  
5
         
5
             
0
         
Henkilöstöjohtamisen prosessit 5    
5
         
5
               
0
     
Vastuullinen johtaminen 5    
5
         
5
               
0
     
Muutosjohtaminen 5    
5
         
5
               
0
     
Digitalisaatio ja muuttuva työelämä 5    
5
           
5
               
0
   
Henkilöstöasiantuntijaksi - henkilöstöasiantuntijan kärki 10  
10
         
10
             
0
         
04520000202515500002025015500
TALOUSHALLINTO
(Valitaan 0-72 op)
                                         
Kirjanpito 1 5  
5
       
5
             
0
           
Palkkahallinto 5  
5
       
5
             
0
           
Kansalaisen verotaito 3  
3
       
1.5
1.5
           
0
0
         
Sisäisen laskennan menetelmät 5  
5
       
5
             
0
           
Arvonlisäverotus 5  
5
         
5
             
0
         
As Oy:n ja yhdistyksen taloushallinto 5  
5
         
5
             
0
         
Kannattavan toiminnan ohjaus 5  
5
         
5
             
0
         
Kirjanpito 2 5  
5
         
5
             
0
         
Budjetointi 3  
3
         
3
               
0
       
Tilintarkastus 5    
5
         
5
               
0
     
Projektien taloudellinen johtaminen 5    
5
         
5
               
0
     
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 5    
5
         
5
               
0
     
Tilinpäätösanalyysi 5    
5
           
5
               
0
   
Konsernitilinpäätös 5    
5
           
5
                 
0
 
Tilintarkastusalan standardit 3    
3
           
3
                 
0
 
Talousjohtamisen osaajaksi 3  
3
       
1.5
1.5
           
0
0
         
044280001826151300001823315580
MARKKINOINTI
(Valitaan 0-75 op)
                                         
Myyntityön osaaminen 5  
5
       
5
             
0
           
Markkinointitutkimus 5  
5
       
5
             
0
           
Asiakasymmärrys 5  
5
       
5
             
0
           
Asiakaskokemusjohtaminen 4  
4
       
4
             
0
           
Markkinoinnin suunnittelu 3  
3
       
3
             
0
           
Brändistrategiat 5  
5
         
5
             
0
         
Markkinointiviestintä 5  
5
         
5
             
0
         
Digimarkkinoinnin strategiat 5  
5
         
5
             
0
         
Marketing Management 5    
5
         
5
               
0
     
Myynnin johtaminen 5    
5
         
5
               
0
     
Brändien johtaminen 3    
3
           
3
               
0
   
Web-analytiikka 5    
5
           
5
               
0
   
Myynnin osaajaksi 10  
10
         
10
             
0
         
Brändiosaajaksi 10  
10
         
10
             
0
         
05718000223510800002235010800
INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
(Valitaan 0-30 op)
                                         
International Market Analysis 5  
5
       
5
             
0
           
International Marketing 5  
5
       
5
             
0
           
Intercultural Business Skills 5  
5
       
5
             
0
           
International Management and Leadership 5  
5
         
5
             
0
         
International Business Practices 5  
5
         
5
             
0
         
International Marketing Communications 5  
5
         
5
             
0
         
03000001515000000151500000
SPORT MARKETING AND MANAGEMENT
(Valitaan 0-43 op)
                                         
Sport Marketing 5  
5
       
5
             
0
           
Sport Management 5  
5
       
5
             
0
           
Sport International 5  
5
       
5
             
0
           
Urheilun taloushallinto 3  
3
       
3
             
0
           
Sport and Media 5  
5
         
5
             
0
         
Sport and Event Marketing 5  
5
         
5
             
0
         
Sport Digital Marketing 5  
5
         
5
             
0
         
Sport Business Intelligence and Service Design 5    
5
         
5
               
0
     
Specialization in Sports Business 5  
5
       
5
             
0
           
03850002315500000231505000
AMMATTIKIELET
(Valitaan 0-10 op)
                                         
Kundservice på svenska 5  
5
       
5
             
0
           
Business English 5    
5
         
5
               
0
     
055000505000005005000
OIKEUDELLISET SUHTEET
(Valitaan 0-35 op)
                                         
Perhe- ja perintöoikeus 5  
5
       
5
             
0
           
Työoikeus 5  
5
       
5
             
0
           
Sopimusoikeus 5  
5
         
5
             
0
         
Kuluttajansuoja ja markkinointioikeus 5  
5
         
5
             
0
         
Yritysoikeus 5    
5
         
5
               
0
     
Informaatio-oikeus 5    
5
         
5
               
0
     
Varallisuus- ja kiinteistöoikeus 5    
5
           
5
               
0
   
02015000101010500001010010500
LIIKETOIMINNAN OHJELMISTOT JA TYÖKALUT
(Valitaan 0-37 op)
                                         
Taulukkolaskennan tehokäyttö 5  
5
       
5
             
0
           
Verkkokauppa 5  
5
       
5
             
0
           
Hankintatoiminta 4  
4
       
4
             
0
           
Yrityksen tietojärjestelmät 5  
5
       
5
             
0
           
Ohjelmointia liiketalouden ammattilaiselle 3  
3
         
3
             
0
         
Digital Business and agile methods 5  
5
         
5
             
0
         
Tekstinkäsittelyn tehokäyttö 5  
5
         
5
               
0
       
Web Design 5    
5
         
5
               
0
     
0325000191350000019855000
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Projektiopinnot 5  
5
         
5
             
0
         
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
         
5
               
0
     
Opinnäytetyö osa 1 5      
5
           
5
                 
5
Opinnäytetyö osa 2 10      
10
           
10
                 
10
Harjoittelu 30    
30
           
30
               
0
   
053515000553015000050530015
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
                                         
Englannin tukiopinnot 5
5
     
5
           
0
                 
Ruotsin tukiopinnot 5
5
     
5
           
0
                 
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
2
     
2
           
0
                 
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
2
     
2
           
0
                 
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
1
     
1
           
0
                 
Yleismatematiikka 5
5
     
2.5
2.5
         
0
0
               
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5  
5
       
5
             
0
           
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5  
5
       
5
             
0
           
Tunnusluvut ja johtaminen 5    
5
         
5
               
0
     
20105017.52.510050017.52.5010005000
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 76.7302.7147.71545.231.5148.715481.7661545.231.50148.7146881.758815

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.