Palveluliiketoiminta

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Yrittäjyys 3
JAMK InnoFlash 2
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
MATKAILU-JA RAVITSEMISALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Restonomin toimintaympäristö 5
Restonomin lakitietous 5
Palvelun perusteet 5
Electronic Customer Services 5
Harjoittelu 15
MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Marketing 5
Johtaminen 5
Taloushallinto 5
Palvelujärjestelmät 5
Operatiivinen johtaminen 10
Selling and Sales Support 5
KESTÄVÄN GASTRONOMIAN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Food Culture 5
Kestävä ravitsemus 5
Food and Environment 5
Ruuan laatutekijät 6
Kestävä ruokatuotanto 5
Food and Consumer 5
Basics of Wine and Other Alcoholic Beverages 5
Ruoka- ja ravintolapalvelujen päivittäisjohtaminen 10
Suuntaava harjoittelu 15
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
DreamUp-projektikurssi 5
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
Demola Project 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
INNOVOINTI JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Palvelumuotoiluprosessi 10
Responsible Business Concepts 10
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT
(Valitaan 15-15 op)