Matkailu- ja palveluliiketoiminta, MRE2017SPT

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Osaajana kehittyminen 5
2.5
1.25
1.25
 
2.5
 
1.25
 
1.25
   
0
0
       
0
     
0
     
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                         
Yrittäjyys 3
3
     
3
             
0
                       
JAMK Innovaatioviikko 2
2
     
2
             
0
                       
Työelämän englanti 4
4
     
4
             
0
                       
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
                   
0
             
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                         
17.55.31.3017.505.301.3007.310.300005.30001.3000
MATKAILU-JA RAVITSEMISALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Restonomin toimintaympäristö 5
5
     
5
           
0
0
                       
Palvelun perusteet 5
5
       
5
               
0
                   
Electronic Customer Services 5    
5
         
5
                       
0
     
Harjoittelu 15  
15
       
15
                 
0
               
101550551505002.52.50501500005000
MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Marketing 5
5
       
5
             
0
                     
Johtaminen 5
5
     
5
           
0
                         
Taloushallinto 5
5
     
5
             
0
                       
Palvelujärjestelmät 5  
5
       
5
                   
0
             
Operatiivinen johtaminen 10  
10
         
10
                   
0
0
         
Selling and Sales Support 5    
5
         
5
                       
0
     
15155010551050055500055505000
INNOVATIIVISTEN MATKAILUPALVELUJEN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Kestävä matkailuelinkeino 10
10
     
5
5
           
0
0
                     
Future trends in tourism 5  
5
       
5
                 
0
               
Branding in Tourism 5    
5
           
5
                       
0
   
Destination Management 5    
5
         
5
                       
0
     
Suuntaava harjoittelu 15    
15
           
15
                         
0
 
Matkailun palveluketjut 6
6
       
6
             
0
                     
Customer oriented experiences 10  
10
       
10
                 
0
0
             
1615250511150520005110010500055150
KESTÄVÄN GASTRONOMIAN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Kestävä ruokatuotanto 5  
5
       
5
                 
0
               
Food Culture 5
5
     
5
             
0
                       
Food and Environment 5
5
       
5
             
0
                     
Ruuan laatutekijät 6
6
       
6
               
0
                   
Food and Consumer 5  
5
       
5
                   
0
             
Restaurant's beverage products 5  
5
         
5
                       
0
       
Ruoka- ja ravintolapalvelujen päivittäisjohtaminen 10    
10
         
5
5
                     
0
0
   
Suuntaava harjoittelu 15    
15
           
15
                       
0
   
16152505111055200055605500552000
KÄYTTÄJÄLÄHTÖISTEN TILOJEN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Inspiraatioita tiloista 5
5
     
5
             
0
                       
Space by design 5  
5
       
5
                 
0
               
Tilapalvelutuotanto 6
6
       
6
             
0
                     
Facility Service Systems 5  
5
       
5
                   
0
             
Tilat liiketoimintana 5
5
       
5
               
0
                   
Safety and Security in Hospitality 5  
5
         
5
                   
0
           
Kestävä kiinteistöjohtaminen 5    
5
         
5
                       
0
     
Real Estate Business 5    
5
         
5
                       
0
     
Suuntaava harjoittelu 15    
15
           
15
                       
0
   
1615250511105101500565055500101500
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
                                                 
INNOVOINTI JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
         
5
                       
0
     
Palvelumuotoiluprosessi 10  
10
         
10
                   
0
0
         
Responsible Business Concepts 10    
10
         
5
5
                     
0
0
   
Opinnäytetyö osa 1 5    
5
         
5
                       
0
     
Opinnäytetyö osa 2 10      
10
           
10
                         
10
010201000010155100000000550155010
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 25-25 op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 90.590.3106.31047.54360.33046.3601014.832.8271603525.31510546.3451510

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.