Matkailu- ja palveluliiketoiminta, MRE2018SPT

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                             
Osaajana kehittyminen 5
2.5
1.25
1.25
 
2.5
 
1.25
 
1.25
   
0
0
     
0
   
0
     
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                     
Yrittäjyys 3
3
     
3
             
0
                   
JAMK Innovaatioviikko 2
2
     
2
             
0
                   
Työelämän englanti 4
4
     
4
             
0
                   
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
                 
0
           
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                     
17.55.31.3017.505.301.3007.310.30005.3001.3000
MATKAILU-JA RAVITSEMISALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                             
Restonomin toimintaympäristö 5
5
     
5
           
0
0
                   
Palvelun perusteet 5
5
       
5
               
0
               
Electronic Customer Services 5    
5
         
5
                   
0
     
Harjoittelu 15  
15
       
15
                 
0
           
101550551505002.52.505015005000
MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                             
Marketing 5
5
       
5
             
0
                 
Johtaminen 5
5
     
5
           
0
                     
Taloushallinto 5
5
     
5
             
0
                   
Palvelujärjestelmät 5  
5
       
5
                 
0
           
Operatiivinen johtaminen 10  
10
         
10
                 
0
         
Selling and Sales Support 5    
5
         
5
                   
0
     
1515501055105005550051005000
INNOVATIIVISTEN MATKAILUPALVELUJEN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                             
Kestävä matkailuelinkeino 10
10
     
5
5
           
0
0
                 
Matkailun palveluketjut 6
6
       
6
             
0
                 
Customer oriented experiences 10  
10
       
10
                 
0
           
Future trends in tourism 5  
5
       
5
                 
0
           
Branding in Tourism 5    
5
           
5
                   
0
   
Destination Management 5    
5
         
5
                   
0
     
Suuntaava harjoittelu 15    
15
           
15
                     
0
 
16152505111505200051100150055150
KESTÄVÄN GASTRONOMIAN OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                             
Food Culture 5
5
     
5
             
0
                   
Food and Environment 5
5
       
5
             
0
                 
Ruuan laatutekijät 6
6
       
6
               
0
               
Kestävä ruokatuotanto 5  
5
       
5
                 
0
           
Food and Consumer 5  
5
       
5
                 
0
           
Restaurant's beverage products 5  
5
         
5
                   
0
       
Ruoka- ja ravintolapalvelujen päivittäisjohtaminen 10    
10
         
5
5
                 
0
0
   
Suuntaava harjoittelu 15    
15
           
15
                   
0
   
1615250511105520005560100552000
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                             
INNOVOINTI JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                             
Palvelumuotoiluprosessi 10  
10
         
10
                 
0
         
Responsible Business Concepts 10    
10
           
10
                   
0
   
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
         
5
                   
0
     
Opinnäytetyö osa 1 5    
5
         
5
                   
0
     
Opinnäytetyö osa 2 10      
10
           
10
                     
10
0102010000101010100000001001010010
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                             
00000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 74.575.381.31042.53250.32531.3501014.827.82111050.320531.3351510

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.