Sairaanhoitaja, SAR2019KPT

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                             
Osaajana kehittyminen 5
2.5
1.25
1.25
 
2.5
 
1.25
 
1.25
   
0
0
   
0
   
0
       
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
0
                   
Työelämän englanti 4  
4
       
4
               
0
             
Työelämän ruotsi 4
4
     
4
           
0
0
                   
Työelämän viestintä 3  
3
     
3
               
0
               
Yrittäjyys 3  
3
     
3
               
0
               
JAMK Innovaatioviikko 2
2
     
2
           
0
0
                   
11.511.31.3011.565.301.3005.85.8065.3001.30000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                             
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
3
     
3
           
0
0
                   
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
3
     
3
           
0
0
                   
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2  
2
     
2
               
0
               
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
3
     
3
           
0
0
                   
920092000004.54.50200000000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
3
     
3
           
0
0
                   
Toimintakyky ja osallisuus 3
3
     
3
           
0
0
                   
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
4
     
4
           
0
0
                   
1000010000000550000000000
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                             
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3  
3
     
3
               
0
               
Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 3  
3
     
3
               
0
               
06000600000000600000000
HOITOTYÖN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                             
Näyttöön perustuva hoitotyö 3  
3
     
3
               
0
               
Gerontologinen hoitotyö 3  
3
     
3
               
0
               
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 10  
10
     
10
               
0
               
01600016000000001600000000
HOITOTYÖN MONITIETEINEN TIETOPERUSTA
(Kaikki pakollisia)
                                             
Anatomia ja fysiologia 2  
1
1
     
1
 
1
           
0
   
0
       
Lääketieteelliset opinnot 3  
1.5
1.5
     
1.5
 
1.5
           
0
   
0
       
Kliininen farmakologia 4  
2
2
     
2
 
2
           
0
   
0
       
04.54.50004.504.50000004.5004.50000
TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Hoitotyön kliiniset menetelmät 6  
6
       
6
               
0
             
Kansanterveyshoitotyö 4  
4
       
4
               
0
             
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4  
4
       
4
               
0
             
Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 1 7  
7
       
7
               
0
0
           
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 7  
7
       
7
               
0
0
           
02800002800000000217000000
ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Perhehoitotyö 5    
5
         
5
                 
0
       
Akuutti ja operatiivinen hoitotyö 4    
4
         
4
                 
0
       
Perhehoitotyön harjoittelu 1 11    
11
         
11
                 
0
       
Perhehoitotyön harjoittelu 2 6    
6
         
6
                 
0
       
Akuutti ja operatiivisen hoitotyön harjoittelu 9    
9
         
9
                   
0
     
Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 2 6    
6
         
6
                   
0
     
Leadership Skills and Quality Assurance 5    
5
         
5
                   
0
     
004600000460000000002620000
KEHITTYVÄ HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
                                             
Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi 5      
5
           
5
                   
5
 
Kliinisen hoitotyön päätöksenteko 4      
4
           
4
                   
4
 
Laajavastuisen hoitotyön harjoittelu 6      
6
           
6
                   
6
 
Kehittyvä hoitotyön asiantuntijuus 15      
15
           
15
                   
15
 
00030000000300000000000300
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Tutkimus ja kehittäminen 5  
5
       
5
               
0
             
Opinnäytetyö osa 1 5  
2.5
2.5
     
2.5
2.5
             
0
 
0
         
Opinnäytetyö osa 2 10    
5
5
     
5
 
5
             
0
   
0
   
07.57.55007.57.505000007.507.500500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                             
Vapaasti valittavat opinnot 5 - 10  
10
       
10
               
0
             
01000001000000000100000000
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                             
00000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30.585.359.33530.53055.37.551.853015.315.303048.377.531.8205300

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.