Toimintaterapeutti

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
Yrittäjyys 3
JAMK InnoFlash 2
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
Lääketiede kuntoutuksen näkökulmasta 2
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6
ASIAKKUUS TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu I 5
Neuropsykologia ja toiminnallinen anatomia 3
Occupation Centered Assessment 5
Ryhmät toimintaterapiassa 5
TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
Johdanto toiminnan mahdollistamiseen 5
Toiminnan mahdollistaminen I 10
Enabling Occupation II 10
Näyttöön perustuva toimintaterapia 3
Harjoittelu II 15
Harjoittelu III 15
TOIMINTATERAPIAN TOIMINTAYMPÄRISTÖT
(Kaikki pakollisia)
Ympäristön arviointi ja muokkaaminen 3
Community-Based Interventions 5
Yhteiskunta, yrittäjyys ja verkostot toimintaterapiassa 3
Oman työn kehittäminen, johtaminen ja palvelumuotoilu 5
Harjoittelu IV 15
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
Kehittyvä asiantuntijuus I 10
Kehittyvä asiantuntijuus II 10
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
DreamUp-projektikurssi 5
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
Demola Project 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)