Toimintaterapeutti, STT2019SPT

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
2.5
1.25
1.25
 
1.25
1.25
1.25
 
1.25
   
0
0
 
0
   
0
     
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Työelämän englanti 4  
4
       
4
             
0
           
Työelämän ruotsi 4
4
       
4
           
0
               
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                 
Yrittäjyys 3
3
     
3
           
0
                 
JAMK InnoFlash 2
2
     
2
           
0
                 
17.55.31.3012.35.35.301.30012.35.305.3001.3000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
3
     
3
           
0
                 
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
3
       
3
           
0
               
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
2
       
2
           
0
               
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
3
     
3
           
0
                 
Lääketiede kuntoutuksen näkökulmasta 2  
2
       
2
             
0
           
1120065200006502000000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
3
     
3
           
0
                 
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
3
     
3
           
0
                 
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
4
     
4
           
0
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6
6
       
6
           
0
               
160001060000010600000000
ASIAKKUUS TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Harjoittelu I 5
5
       
5
           
0
               
Neuropsykologia ja toiminnallinen anatomia 3  
3
         
3
             
0
         
Occupation Centered Assessment 5
5
       
5
           
0
               
Ryhmät toimintaterapiassa 5  
5
         
5
             
0
         
108000100800001000800000
TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Johdanto toiminnan mahdollistamiseen 5
5
       
5
           
0
               
Toiminnan mahdollistaminen I 10  
10
         
10
             
0
         
Enabling Occupation II 10    
10
         
10
               
0
     
Näyttöön perustuva toimintaterapia 3  
3
       
3
             
0
           
Harjoittelu II 15  
15
       
15
             
0
           
Harjoittelu III 15    
15
         
15
               
0
     
52825005181025000501810025000
TOIMINTATERAPIAN TOIMINTAYMPÄRISTÖT
(Kaikki pakollisia)
                                         
Ympäristön arviointi ja muokkaaminen 3  
3
       
3
             
0
           
Community-Based Interventions 5  
5
         
5
             
0
         
Yhteiskunta, yrittäjyys ja verkostot toimintaterapiassa 3  
3
         
3
             
0
         
Oman työn kehittäminen, johtaminen ja palvelumuotoilu 5  
5
         
5
             
0
         
Harjoittelu IV 15      
15
           
15
                 
15
016015003130015000313000015
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Kehittyvä asiantuntijuus I 10    
5
5
         
5
5
             
5
 
5
Kehittyvä asiantuntijuus II 10      
10
           
10
                 
10
005150000051500000005015
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
                                         
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
         
5
               
0
     
Opinnäytetyö osa 1 5    
5
           
5
               
0
   
Opinnäytetyö osa 2 10    
10
           
10
               
0
   
002000000515000000051500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 59.559.351.33028.331.328.33131.3203028.331.3028.331031.320030

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.