Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, TRY2018SPT

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
1
 
1
     
0
0
0
   
0
   
0
         
ICT-valmiudet 3
3
     
3
             
0
0
                       
Yrittäjyys 3
3
       
3
               
0
0
                   
JAMK Innovaatioviikko 2
2
       
2
               
0
0
                   
Työelämän englanti 4
4
       
4
               
0
0
                   
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
                   
0
               
Työelämän viestintä 3
3
       
3
               
0
0
                   
185105135010002.52.5760500100000
RAKENNUSTEKNIIKAN PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Rakennustekniikan perusteet 1 3
3
     
3
             
0
0
                       
Rakennustekniikan perusteet 2 3
3
       
3
               
0
0
                   
Rakennussuunnittelu 4
4
       
4
               
0
0
                   
Mallinnus 3    
3
         
3
                     
0
         
CAD 1 3
3
     
3
             
0
0
                       
CAD 2 2  
2
       
2
                   
0
               
Rakennustekniikan ammatillinen englanti 2  
2
       
2
                   
0
               
1343067403000333.53.50400300000
PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Algebra ja geometria 5
5
     
5
             
0
0
                       
Analyysin perusteet 5
5
       
5
               
0
0
                   
Soveltava matematiikka 5  
5
       
5
                   
0
               
Fysiikka 1 5
5
       
5
               
0
0
                   
Fysiikka 2 5  
5
       
5
                   
0
               
Rakennuskemia 4  
4
         
4
                   
0
             
15140051010400002.52.55501040000000
RAKENNUSTEKNIIKAN AMMATTIOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Geotekniikka 3
3
     
3
             
0
0
                       
Pohjarakenteet 1 4  
4
         
4
                   
0
             
Pohjarakenteiden korjaus 3    
3
           
3
                     
0
       
Maa- ja kalliotyöt 2    
2
           
2
                     
0
       
Puurakenteet 1 5    
5
         
5
                     
0
         
Teräsrakenteet 1 5    
5
         
5
                     
0
         
Betoniaineoppi 3
2
1
   
2
   
1
       
0
0
       
0
             
Betonielementtirakenteet 3      
3
           
3
                       
0
   
Korjausrakentaminen 3      
3
             
3
                       
3
3
Rakenteiden mekaniikka 1 5
5
     
5
             
0
0
                       
Rakenteiden mekaniikka 2 4  
4
       
4
                   
0
               
Rakenteiden mekaniikka 3 3    
3
         
3
                     
0
         
Teräsbetonirakenteiden perusteet 5    
5
         
5
                     
0
         
Muuratut rakenteet 2      
2
           
2
                       
0
   
Betonityöt 3
3
       
3
               
0
0
                   
Betonirakenteiden sovellutukset 2    
2
           
2
                     
0
       
Projektinjohto 2  
2
       
2
                   
0
               
Rakentamistalous 4    
4
           
4
                     
0
       
Aikatauluja 2      
2
           
2
                       
0
   
1311291010365181173551.51.506501811071.51.5
RAKENNESUUNNITTELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                   
Pohjarakenteet 2 3      
3
           
3
                       
0
   
Teräsrakenteet 2 3      
3
             
3
                       
3
 
Puurakenteet 2 3      
3
             
3
                       
3
 
Rakenteiden mekaniikka 4 3      
3
           
3
                       
0
   
Paikalla valurakenteet 3    
3
           
3
                     
0
       
003120000036600000000030660
RAKENTAMISTALOUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                   
Tuotannonohjaus 4      
4
           
4
                       
0
   
Työmaatekniikka 3      
3
             
3
                       
3
 
Rakennuskoneet 2    
2
           
2
                     
0
       
Korjausrakentamisen työmaatekniikka 3      
3
             
3
                       
3
 
LVI-ja sähkötekniikka 3    
3
           
3
                     
0
       
005100000054600000000050460
TALONRAKENTAMISEN YLEISET OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Tekninen piirustus 2    
2
         
2
                     
0
         
Rakennesuunnittelu 2      
2
           
2
                       
0
   
Runkorakenteet 3  
3
         
3
                   
0
             
Mittaustekniikka 3  
3
       
3
                   
0
               
Rakennusfysiikka 4  
4
         
4
                   
0
             
Rakenteellinen paloturvallisuus 3  
3
       
3
                   
0
               
Rakennusosat 3    
3
         
3
                     
0
         
Elinkaaritekniikka 2      
2
           
2
                       
0
   
Kiinteistönpidon perusteet 2    
2
           
2
                     
0
       
013740067524000000670520400
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-54 op)
                                                   
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                   
Vapaasti valittavat opinnot 15      
15
           
7.5
7.5
                     
7.5
7.5
 
Puurakentamisen erikoistyö 2      
2
             
2
                       
2
2
Teräsrakentamisen erikoistyö 2      
2
             
2
                       
2
2
000190000007.511.5000000000007.59.52
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Harjoittelu 1 15  
15
         
15
                   
0
             
Harjoittelu 2 15    
15
           
15
                     
0
       
01515000015015000000001500150000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Opinnäytetyö osa 1 5      
5
           
5
                       
0
   
Opinnäytetyö osa 2 10      
10
             
10
                       
10
 
Tutkimus ja kehittäminen 5      
5
           
5
                       
0
   
0002000000010100000000000010100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5962637526333131273638.536.5131317160313102736038.5333.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.