Avoin amk, KKD, Kotikuntoutus kotihoidossa, Kotikuntoutus kotihoidossa kkd:n ajoitussuunnitelma

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 1
TYÖELÄMÄ- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN (11 op)
(Kaikki pakollisia)
                 
ICT-valmiudet 3
3
 
3
   
0
     
Yrittäjyys 3  
3
   
3
     
3
Oman työn kehittäminen, johtaminen ja palvelumuotoilu 5  
5
   
5
     
5
383083008
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ASIAKKUUSOSAAMINEN (29 op)
(Kaikki pakollisia)
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6
3
3
 
3
3
 
3
3
3
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
3
   
3
   
0
0
 
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
3
   
3
   
0
0
 
Gerontologinen hoitotyö 3
3
 
1.5
1.5
 
0
0
0
 
Gerontologisen kuntoutuksen menetelmät 5
2.5
2.5
 
2.5
2.5
 
2.5
2.5
2.5
Kuntoutustarpeen arviointi I 3
3
   
3
   
0
0
 
Kuntoutustarpeen arviointi II 3
3
   
3
   
0
0
 
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
3
   
3
   
0
0
 
23.55.51.5225.51.511115.5
KUNTOUTUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA OHJAUSOSAAMINEN (15 op)
(Kaikki pakollisia)
                 
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
4
 
4
   
0
     
Kuntoutuksen lähtökohdat 3
3
 
3
   
0
     
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö 5
5
 
2.5
2.5
 
0
0
0
 
Ympäristön arviointi ja muokkaaminen 3  
3
   
3
     
3
1239.52.539.51.31.33
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
                 
Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä 5  
5
   
5
     
5
050050005
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 38.521.51424.521.51412.312.321.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.