Liiketalous

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Yrittäjyys 3
JAMK InnoFlash 2
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Juridiikka 5
Markkinointi 5
Taloushallinto 5
Johtaminen 5
Talousmatematiikka 3
Palveluiden johtamisen perusteet 5
Tilastotieteen perusteet 3
Kansantaloustiede 5
FINANSSIALA
(Valitaan 0-10 op)
Pankki- ja vakuutustoiminta 5
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 5
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan 0-10 op)
Itsensä johtaminen 5
Työsuojelu ja työhyvinvointi 5
TALOUSHALLINTO
(Valitaan 0-16 op)
Kirjanpito 1 5
Kansalaisen verotaito 3
Budjetointi 3
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 5
AMMATTIKIELET
(Valitaan 0-6 op)
Legal English 3
Juridisk svenska 3
OIKEUDELLISET SUHTEET
(Valitaan 0-60 op)
Sopimusoikeus 5
Informaatio-oikeus 5
Työoikeus 5
Perhe- ja perintöoikeus 5
Yritysoikeus 5
Varallisuus- ja kiinteistöoikeus 5
Julkis- ja hallinto-oikeus 5
Kuluttajansuoja ja markkinointioikeus 5
Prosessioikeus 5
Rikosoikeus 5
Täytäntöönpano ja ulosotto 5
EU Law 5
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Kaikki pakollisia)
Juridiikan käytännöt 5
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Harjoittelu 30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
Englannin tukiopinnot 5
Ruotsin tukiopinnot 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Yleismatematiikka 5
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
Tunnusluvut ja johtaminen 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
DreamUp-projektikurssi 5
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
Demola Project 5
Esihautomo 5
Hautomo 8