Liiketalous, HTL2019SMM

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
1.67
1.67
1.67
 
1.67
 
1.67
 
1.67
   
0
   
0
   
0
     
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                 
Työelämän englanti 4
4
       
4
           
0
               
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
             
0
           
Yrittäjyys 3  
3
         
3
             
0
         
JAMK InnoFlash 2  
2
         
2
             
0
         
11.710.71.707.745.751.7007.7405.7501.7000
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                         
Juridiikka 5
5
     
5
           
0
                 
Markkinointi 5
5
     
5
           
0
                 
Taloushallinto 5
5
       
5
           
0
               
Johtaminen 5
5
       
5
           
0
               
Talousmatematiikka 3
3
       
3
           
0
               
Palveluiden johtamisen perusteet 5  
5
       
5
             
0
           
Tilastotieteen perusteet 3  
3
         
3
             
0
         
Kansantaloustiede 5  
5
         
5
             
0
         
231300101358000101305800000
FINANSSIALA
(Valitaan 0-10 op)
                                         
Pankki- ja vakuutustoiminta 5  
5
       
5
             
0
           
050000500000005000000
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
(Valitaan 0-10 op)
                                         
Työsuojelu ja työhyvinvointi 5    
5
           
5
               
0
   
005000000500000000500
TALOUSHALLINTO
(Valitaan 0-16 op)
                                         
Kirjanpito 1 5  
5
         
5
             
0
         
Kansalaisen verotaito 3
3
       
3
             
0
             
Budjetointi 3
3
       
3
             
0
             
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 5    
5
         
5
               
0
     
655006055000060505000
AMMATTIKIELET
(Valitaan 0-6 op)
                                         
Legal English 3  
3
       
3
             
0
           
Juridisk svenska 3  
3
         
3
             
0
         
060000330000003300000
OIKEUDELLISET SUHTEET
(Valitaan 0-60 op)
                                         
Sopimusoikeus 5
5
     
5
           
0
                 
Informaatio-oikeus 5
5
     
5
           
0
                 
Työoikeus 5
5
       
5
           
0
               
Perhe- ja perintöoikeus 5  
5
       
5
             
0
           
Yritysoikeus 5  
5
       
5
             
0
           
Varallisuus- ja kiinteistöoikeus 5  
5
         
5
             
0
         
Julkis- ja hallinto-oikeus 5  
5
         
5
             
0
         
Kuluttajansuoja ja markkinointioikeus 5    
5
         
5
               
0
     
Prosessioikeus 5    
5
         
5
               
0
     
Rikosoikeus 5    
5
         
5
               
0
     
Täytäntöönpano ja ulosotto 5    
5
           
5
               
0
   
EU Law 5    
5
           
5
               
0
   
1520250105101015100105010100151000
PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Juridiikan käytännöt 5    
5
         
5
               
0
     
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
         
5
               
0
     
Opinnäytetyö osa 1 5    
5
           
5
               
0
   
Opinnäytetyö osa 2 10    
10
           
10
               
0
   
Harjoittelu 30      
30
           
30
                 
30
00253000001015300000001015030
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
                                         
Englannin tukiopinnot 5
5
     
5
           
0
                 
Ruotsin tukiopinnot 5
5
     
5
           
0
                 
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
2
     
2
           
0
                 
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
2
     
2
           
0
                 
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
1
     
1
           
0
                 
Yleismatematiikka 5
5
     
2.5
2.5
         
0
0
               
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5  
5
       
5
             
0
           
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5  
5
       
5
             
0
           
Tunnusluvut ja johtaminen 5    
5
         
5
               
0
     
20105017.52.510050017.52.5010005000
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 75.769.766.73045.230.538.73136.7303045.224.5638.731036.730030

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.