Sairaanhoitaja, SAR2018SMM

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                             
Osaajana kehittyminen 5
2.5
1.25
1.25
 
1.25
1.25
 
1.25
 
1.25
 
0
   
0
   
0
   
0
   
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                     
Työelämän englanti 4  
4
       
4
                 
0
           
Työelämän ruotsi 4
4
     
4
             
0
                   
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                     
Yrittäjyys 3
3
       
3
               
0
               
JAMK Innovaatioviikko 2
2
       
2
               
0
               
17.55.31.3011.36.341.301.307.3406.3041.3001.300
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                             
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
3
     
3
             
0
                   
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
2
     
2
             
0
                   
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
3
     
3
           
0
                     
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
3
       
3
             
0
                 
110008300000353000000000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
3
     
3
           
0
                     
Toimintakyky ja osallisuus 3
3
       
3
               
0
               
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
4
     
4
             
0
                   
100007300000340300000000
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                             
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
3
     
3
             
0
                   
Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 3
3
       
3
               
0
               
60003300000030300000000
HOITOTYÖN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                             
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
3
       
3
             
0
                 
Gerontologinen hoitotyö 3
3
       
3
             
0
                 
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 10
10
       
10
             
0
0
               
16000016000000011500000000
HOITOTYÖN MONITIETEINEN TIETOPERUSTA
(Kaikki pakollisia)
                                             
Anatomia ja fysiologia 2  
1
1
     
1
 
1
             
0
   
0
     
Lääketieteelliset opinnot 3  
1.5
1.5
     
1.5
 
1.5
             
0
   
0
     
Kliininen farmakologia 4  
2
2
     
2
 
2
             
0
   
0
     
04.54.50004.504.500000004.5004.5000
TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Hoitotyön kliiniset menetelmät 6  
6
       
6
                 
0
           
Kansanterveyshoitotyö 4  
4
       
4
                 
0
           
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4  
4
       
4
                 
0
           
Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 1 7  
7
         
7
                 
0
         
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 7  
7
         
7
                 
0
         
0280000141400000000141400000
ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Perhehoitotyö 5    
5
         
5
                   
0
     
Akuutti ja operatiivinen hoitotyö 4    
4
         
4
                   
0
     
Perhehoitotyön harjoittelu 1 11    
11
         
11
                   
0
     
Perhehoitotyön harjoittelu 2 6    
6
         
6
                   
0
     
Akuutti ja operatiivisen hoitotyön harjoittelu 9    
9
           
9
                   
0
   
Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 2 6    
6
           
6
                   
0
   
Leadership Skills and Quality Assurance 5      
5
           
5
                     
5
0041500002615500000000261505
KEHITTYVÄ HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
                                             
Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi 5      
5
           
5
                     
5
Kliinisen hoitotyön päätöksenteko 4      
4
           
4
                     
4
Laajavastuisen hoitotyön harjoittelu 6      
6
           
6
                     
6
Kehittyvä hoitotyön asiantuntijuus 15      
15
           
15
                     
15
00030000000300000000000030
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Tutkimus ja kehittäminen 5  
5
       
5
                 
0
           
Opinnäytetyö osa 1 5  
5
       
2.5
2.5
               
0
0
         
Opinnäytetyö osa 2 10  
5
5
       
5
 
5
             
0
     
0
 
01550007.57.5050000007.57.500050
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                             
Vapaasti valittavat opinnot 5 - 10  
10
       
10
                 
0
           
01000001000000000010000000
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                             
00000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60.562.851.83529.331.34022.830.521.33513.3161417.304022.8030.516.3535

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.