Energia- ja ympäristötekniikka, TER2019SMM

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                               
Osaajana kehittyminen 5
2.5
1.25
1.25
 
1.25
1.25
1.25
   
1.25
   
0
0
 
0
     
0
       
ICT-valmiudet 3
3
     
3
             
0
                     
Yrittäjyys 3
3
     
3
             
0
                     
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
             
0
                   
Työelämän viestintä 3
3
     
3
             
0
                     
Työelämän englanti 4
4
       
4
             
0
                   
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
               
0
               
17.55.31.3010.37.35.3001.30010.37.305.30001.30000
LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
                                               
Matematiikka 1 5
5
     
5
             
0
                     
Matematiikka 2 5
5
       
5
             
0
                   
Fysiikka 1 5
5
     
5
             
0
                     
Fysiikka 2 5
5
       
5
             
0
                   
Soveltava matematiikka ja fysiikka 5  
5
         
5
               
0
             
20500101005000010100050000000
ENERGIATEKNIIKAN PERUSTEET 1
(Kaikki pakollisia)
                                               
Energia ja ympäristö 3
3
     
3
             
0
                     
Tekniikan kemia 5
5
     
5
             
0
                     
Prosessien perusteet ja materiaalit 4
4
     
4
             
0
                     
120001200000001200000000000
ENERGIATEKNIIKAN PERUSTEET 2
(Kaikki pakollisia)
                                               
Teknillinen piirustus ja CAD 5
5
       
5
             
0
                   
Termodynamiikan perusteet 5
5
       
5
             
0
                   
100000100000000100000000000
ENERGIATEKNIIKKA 1
(Kaikki pakollisia)
                                               
Voimalaitostekniikka 5  
5
       
5
               
0
               
Lujuusoppi 5  
5
       
5
               
0
               
Lämpö- ja virtaustekniikka 5  
5
       
5
               
0
               
015000015000000001500000000
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO
(Kaikki pakollisia)
                                               
Sähkötekniikka 1 5  
5
       
5
               
0
               
Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet 5  
5
       
5
               
0
               
010000010000000001000000000
ENERGIATEKNIIKKA 2
(Kaikki pakollisia)
                                               
Kiinteistöjen energiaratkaisut 6  
6
         
6
               
0
             
Prosessisuunnittelu 5  
5
         
5
               
0
             
Höyrykattilatekniikka 5  
5
         
5
               
0
             
Putkistosuunnittelu 5  
5
         
5
               
0
             
Sähkövoimatekniikka 5  
5
         
5
               
0
             
026000002600000000260000000
ENERGIATEKNIIKKA 3
(Kaikki pakollisia)
                                               
Energiateollisuuden kunnossapito 4    
4
           
4
                 
0
       
Teollisuusprosessien energiatehokkuus 5    
5
           
5
                 
0
       
Säätö- ja automaatiojärjestelmät 5    
5
           
5
                 
0
       
Bioenergy and Combustion 5    
5
           
5
                 
0
       
Painelaitetekniikka 4    
4
           
4
                 
0
       
002300000023000000000230000
ENERGIANTUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
                                               
Voimalaitosprosessit 5      
5
           
5
                   
0
   
Voimalaitosautomaatio 5      
5
           
5
                   
0
   
Projektityö 5      
5
           
5
                   
0
   
000150000001500000000001500
KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS
(Kaikki pakollisia)
                                               
Talotekniikka 5      
5
           
5
                   
0
   
Rakennusautomaatio 5      
5
           
5
                   
0
   
Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta 5      
5
           
5
                   
0
   
000150000001500000000001500
YMPÄRISTÖJOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                               
Resurssitehokkuus 5      
5
           
5
                   
0
   
Ympäristöpäästöjen hallinta 5      
5
           
5
                   
0
   
Kehittämistekniikat 5      
5
           
5
                   
0
   
000150000001500000000001500
METSÄBIOTEOLLISUUS
(Kaikki pakollisia)
                                               
Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit 5      
5
           
5
                   
0
   
Paperin ja Kartongin Tuotantoprosessit 5      
5
           
5
                   
0
   
Paperi- ja Kartonkikoneet 5      
5
           
5
                   
0
   
000150000001500000000001500
KUNNOSSAPITO
(Kaikki pakollisia)
                                               
Ennakoiva kunnossapito 5      
5
           
5
                   
0
   
Kunnossapidon toiminnanohjaus 5      
5
           
5
                   
0
   
Käyttövarmuuden hallinta 5      
5
           
5
                   
0
   
000150000001500000000001500
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                               
Harjoittelu 30    
30
         
15
15
               
0
0
       
00300000015150000000015150000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                               
Opinnäytetyö osa 1 5      
5
             
5
                   
5
 
Opinnäytetyö osa 2 10      
10
             
10
                   
10
 
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
           
5
                   
0
     
005150000050150000000050150
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                               
000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 59.561.359.39032.327.330.3311544.3751532.327.3030.33101539.3575150

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.