Tieto- ja viestintätekniikka, Ohjelmistotekniikka muuntokoulutus, TTV2019SOM

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                               
LUONNONTIETEET
(Valitaan 28-28 op)
                                               
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                               
OHJELMISTOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                               
VAPAASTI VALITTAVAT AMMATTIAINEOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                               
IT-PALVELUIDEN TIETOTURVALLINEN SUUNNITTELU JA TUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
                                               
ETHICAL HACKING
(Kaikki pakollisia)
                                               
KYBERHARJOITUS
(Kaikki pakollisia)
                                               
VISUALISOINTI
(Kaikki pakollisia)
                                               
ENTERPRISE APPLICATIONS
(Kaikki pakollisia)
                                               
GAME DEVELOPMENT
(Kaikki pakollisia)
                                               
INTERNET OF THINGS
(Kaikki pakollisia)
                                               
ADVANCED PROGRAMMING
(Kaikki pakollisia)
                                               
MOBILE PROGRAMMING
(Valitaan 15-15 op)
                                               
PALVELUJEN LAADUNHALLINTA
(Kaikki pakollisia)
                                               
KONESALIT
(Kaikki pakollisia)
                                               
MODERN MARKETING
(Kaikki pakollisia)
                                               
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                               
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 0-0 op)
                                               
KYBERTURVALLISUUDEN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                               
MEDIATEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                               
TIETOVERKKOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                               
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 000000000000000000000000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.